USA-smällar i legaliseringens spår

DENVER Ökad cannabisanvändning, fler akuta vårdfall, förgiftningsfall med barn, marijuanagodis, kommersialisering. En mer oväntad följd av legalisering i USA är flera explosionsolyckor när hascholja görs i hemmalabb.

Sedan delstaten Colorado ifjol legaliserade cannabis (marijuana, hasch mm) fullt ut, så har 32 explosionsolyckor inträffat där (ökning med 20 explosioner jämfört med året före), rapporterar New York Times.

Brand i Commerce City, Denver, ifjol efter hasch-olja-tillverkning gick snett.
Brand i Commerce City, Denver, ifjol efter hasch-olja-tillverkning gick snett.

Det är amatörkemister som gjort om kök och källare till knarklaboratorier och försöker extrahera hascholja ur cannabisplantor (för att nå högre rushalter), ungefär som i tv-serien Breaking Bad.

– De har alltid en annan historia: ”Inget hände”, eller ”Jag lagade mat när det plötsligt exploderade”, säger Chuck Mathis, brandman i Grand Junction, till tidningen.

Risken för explosion är när hemmakemisterna använder brandfarliga ämnen som butan för att extrahera hascholjan. Flera explosioner, nedbrunna hus och några dussintals skadade har rapporterats i delstaten (vara 17 förts till sjukhus), men ingen hittills avlidit. Även i andra delstater förekommer hemmakoket av cannabisolja. I södra Kalifornien avled en person och två skadades i november när ett hemmalabb exploderade.

Brandmän och poliser har fått fler olyckor att ta sig an. Och juridiska systemet vet inte hur laboratorierna rättsligt ska angripas efter legaliseringen i Colorado och Washington State.

Delstatslagarna ger invånare över 21 år rätt att odla, röka på, äta, köpa, sälja och bearbeta marijuana.
– Jag har ingen saklig kunskap om hur man framställer hascholja, konstaterade en domare i ett av fallen.

Cannabis-olja. Foto: NeonTommy/ Flickr
Cannabis-olja. Foto: NeonTommy/ Flickr

Tjänstemän anser att det är olagligt att hemma ägna sig åt farlig verksamhet med kemikalier och lättantändliga ämnen. Men advokaten och marijuanaförsvararen Robert Corry anser att det är dags för rättsapparaten att ändra sin syn på olyckorna. Polis och domar har inte med cannabis att göra längre, menar han.

– Tusentals människor i Colorado gör det här. Det är ungefär som att laga kalkon inför thanksgiving-helgen. Någon spiller olja och så sker det en explosion. Det är olyckligt, men inte ett brott, säger han i en intervju.

Sedan Colorado och Washington legaliserade cannabis innehav för två år sedan och ifjol även försäljning för nöjesbruk, så har mycket hänt. En industri växer snabbt upp kring marijuana, butiker och växthus för både medicinsk marijuana och nöjesbruk startar, ett hundratal ätbara varianter har tagits fram som godis, kakor etc. Artisten Bob Marleys ättlingar har skapat ett multinationellt märke (Marley Natural).

 Luiz Fernando Reis/ FlickrMarijuanaanvändning har ökat betydligt bland invånare i de två delstaterna, även unga skolelever påträffas påverkade fast inköpsgräns är 21 år. Barn får tag i marijuanagodis och körs till akutvård, även antalet oavsiktliga intag ökar bland vuxna, enligt Washington Poison Center och rapporten ”Lessons After Two Years of Marijuana Legalization – Short Report”. Fler drogpåverkade förare påträffas i trafiken i delstaten Washington.

En forskningsstudie uppmärksammar att cannabisrelaterade besök till akutvården (inklusive psykiatriska besvär) ökat i USA senare år. Särskilt i delstater som legaliserat drogen eller tillåter ”medicinsk marijuana”. I Colorado ökade antalet vårdbesök drygt 50 procent 2007 till 2012. Störst ökning i Hawaii (+55 proc.), enligt rapporten refererad i Medscape Medical News.

Flera varnar för att det är ett riskfyllt ”socialt experiment” som pågår i USA. Andra tycker det blir mer avslappnat, färre brott, mer (drog)-turister och ökade skatteintäkter i delstaterna.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser