Snus inkörsport till ungas rökning

En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. Att snusa i sjuan tredubblar risken att bli rökare när tonåringen går på gymnasiet.

Att snusa, ha en mindre negativ attityd till rökning, låg självkänsla och dricka mycket alkohol. Det är några vanliga riskfaktorer till att ungdomar börjar röka, enligt en forskningsstudie vid Umeå universitet, Centrum för klinisk forskning Dalarna samt Uppsala universitet.

De har följt cirka 1 000 svenska ungdomar under fem år, med enkäter om tobaksanvändning i årskurs sju på högstadiet till årskurs tre i gymnasiet. Av de som gick i sjuan rökte 3,3 procent, andelen hade ökat till 25,1 procent vid 17-18 års ålder.

En särskilt utmärkande riskfaktor för att bli nikotinberoende och börja röka senare i livet var de som tidigt hade börjat snusa. De hade tre gånger ökad risk att blir rökare, jämfört med de som inte provat snus.

Sambandet tidigt snusanvändande och senare rökning är särskilt intressant, anser studiens huvudförfattare Junia Joffer, doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa i Umeå universitet.

– I studien ser vi ett tydligt samband mellan ett tidigt snusbruk och framtida rökning. Därför är det viktigt att vi nu breddar snusdebatten. Istället för att den enbart ska handla om snusets eventuella skadeverkningar i kroppen eller om att snus kan bidra till rökstopp hos vuxna är det viktigt att vi även beaktar att snusande faktiskt kan öka risken för unga att bli rökare, säger hon.

Hon tycker även att resultaten är betydelsefulla som underlag i det tobaksförebyggande arbetet.
– Med anledning av studieresultaten är min uppfattning att vi istället för att prata om rökfria skolområden måste agera för att skapa helt tobaksfria skolområden, säger Junia Joffer.

Andra undersökningar visar att de flesta som blir vanerökare har börjat med tobak före 20-årsåldern.

• Studien ”Predictors of smoking among Swedish adolescents”  publiceras i tidskriften BMC Public Health.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser