Vårdguide ändrar råd om alkohol

Efter Svenska Läkarsällskapets och IOGT-NTO:s rapport om alkoholens påverkan i låga doser, så ändras nu artiklar på 1177 Vårdguiden om att alkohol kan vara nyttigt.

07-vinglas3minim1.jpg
Foto: Drugnews

En grupp internationella forskare gick ifjol på nykterhetsorganisationen och Läkarsällskapets uppdrag igenom och ifrågasatte studier om alkoholens ofta påstådda hälsofrämjande effekter i måttliga mängder. Rapporten kom fram till att bevisen ofta var svaga eller felaktiga och att vins skyddande effekter ofta är en myt.

Nu har 1177 vårdguiden börjat ändra några råd om alkohol sedan IOGT-NTO:s tidning Accent uppmärksammat om hur illa de stämmer med senare forskning.

En artikel på guidens hemsida för Västra Götalandregionens om hur hjärtkärlsjukdomar kan förebyggas med ”små mängder” alkohol och särskilt rött vin har tagits bort och ska revideras. Att det höjer det goda kolesterolet och minskar risken för att blodplättar klibbar ihop finns det inte vetenskapliga belägg för.

En annan artikel om blodfetter och att ”små mängder alkohol, till exempel några glas vin i veckan” kan minska risken för hjärtinfarkt ska inom kort också granskas.

Vårdguiden har 350 experter som går igenom de tusentals artiklar med råd och om sjukdomar och vart vända sig som många läser och följer. Kim Nordlander menar att det inte är unikt att det uppdateras just nu, utan regelbundet ändras när det kommer nya rön och synpunkter.

•En sökning om alkohol på 1177 Vårdguiden i Västra Götaland ger träff i 521 artiklar.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser