Få föräldrar bjuder på alkohol

Nio av tio tonårsföräldrar tror inte på gamla myten att bjuda alkohol hemma gör att unga dricker mindre borta, enligt en nyårsenkät. Men var fjärde 16-årig flicka uppger ändå att de fått smaka hemma.

Det är Folkhälsomyndigheten som inför nyårsfirandet släpper en enkät med 2 100 föräldrar med barn födda 1998, som Sifo fått i uppdag att göra.

Den visar att 88 procent inte tror att det går minska risken att unga dricker mycket på andra ställen genom att bjuda dem på alkohol hemma. Det är annars en inställning som tidigare var vanlig.

– Detta är mycket glädjande eftersom det finns ett samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande. Det enda man lär sitt barn när man bjuder på alkohol, det är att dricka alkohol, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

Hon menar att det är viktigt att föra fram att forskningen visar just att risken ökar att tonåringar börjar dricka tidigare och mer om de bjuds hemma.

Samtidigt visar CAN:s skolenkäter att andelen niondeklassare som svarar att de dricker alkohol minskat kraftigt. Och även att betydligt färre bjuds på alkohol hemma – år 2006 svarade nära 58 procent av flickor i nian att druckit alkohol hemma, i år svarar samma åldersgrupp att 27 procent gjort det.

Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att vuxna enas om regler kring alkohol, både i familjen och med andra tonårsföräldrar.

Inför nyåret ger myndigheten föräldrar tips:

  • Säg nej till att bjuda minderåriga på alkohol.
  • Gemensamma regler är lättare att hålla. Enas om regler med andra föräldrar inför firandet.
  • Det är oftast äldre kompisar som ordnar alkohol till tonåringar. Prata med dem och äldre syskon om vad som gäller och inte är okey i er familj.

De flesta unga struntar i att dricka om de inte får alkoholen från någon de känner, visar studier.

Annonser