Myndigheter vill stoppa alkoholreklam i tv

Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv vill stoppa alkoholreklam och sponsring från tv-kanaler som sänder via Storbritannien. I fredags sände de en underrättelse till EU-kommissionen.

Myndigheterna anser det helt klart att programföretagen SBS och Viasat (med TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9) har sitt säte i London för att kringgå svensk lag och sända reklam även med alkohol till svenska tittare.

– Vi menar att de bryter mot svensk lag och vill nu vidta samma åtgärder mot dem som kan användas mot företag som sänder reklam för och sponsring av alkohol från Sverige. Vi behöver först EU-kommissionens klartecken, säger Rebecca Parman, jurist på Myndigheten för radio och tv, till Drugnews.

Det här är myndighetens äldsta pågående ärende. Det var våren 2011 som IOGT-NTO anmälde flera programföretag för att sända alkoholreklam i tv. Efter konstaterat att lagbrott skett så vände sig svenska myndigheterna – enligt EU:s AV-direktiv – först till brittiska tillsynsmyndigheten för att uppmana tv-bolaget följa svensk lag. Men de vägrade.

Därför vill nu Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv gå vidare med åtgärder. Exempelvis stämma programbolagen inför tingsrätt och förvaltningsdomstol för olovlig alkoholreklam och sponsring. Bolagen riskerar vid fällande dom att få betala särskild avgift och marknadsstörningsavgift på mellan 5000 till 5 miljoner kronor.

Men för det behövs EU klartecken, för att inte bryta mot EU-rätt. Nu har kommissionen tre månader på sig att svara.

– Vi tror på framgång och anser vi har ett bra underlag då bolagen brutit mot svensk lag. Däremot har vi inte ännu tagit ställning till hur mycket vi kommer begära och EU-kommissionen ger klartecken, säger Rebecca Parman.

Det är ett pilotfall som tagit lång tid. Men hon tycker inte att de blivit rundgång i ärendet.
– Nej, det tycker jag inte. Visst har det varit tidskrävande, men nu trampar vi väg, så att i framtiden bör det gå fortare, säger hon.

Skulle EU-kommissionen svara att åtgärderna strider mot EU-rätten, så måste Sverige avstå. Men då hoppas man ändå fått klartecken i var EU har för beviskrav för liknande ärenden.

IOGT-NTO som initierade processen genom sin anmälan välkomnar myndigheternas handlande.
Det känns riktigt bra. Vi har kämpat hårt och länge med den här frågan så nu hoppas vi på ett klartecken från EU-kommissionen så att svensk lag faktiskt börjar gälla för alla, säger förbundets ordförande Anna Carlstedt.

Hon anser sig ha stöd av svenska folket om att de flesta inte vill ha alkoholreklam i tv, enligt en Sifo-enkät 2011 tycker åtta av tio svarande att förbudet är bra.

Myndigheternas skrivelse till EU-kommissionen och Storbritannien (pdf-fil, 6 sidor).

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser