Swedish Match stäms för snustrix

Swedish Match anklagas av Konkurrensverket för att gömt undan andra företags produkter i snuskylarnas och därmed missgynnat såväl andra snustillverkare som konsumenter. Riskerar böter på 38 miljoner kronor.

Nu stämmer därför Konkurrensverket börsnoterade Swedish Match och kräver 38 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

– När ett dominerande företag missbrukar sin starka ställning på marknaden så sätts konkurrensen ur spel. Det är ett allvarligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket anser att Swedish Match bland annat låtit byta ut konkurrenters hyllkantsetiketter i sina snuskylar mot gråvita etiketter utan prisuppgift, vilket särskilt skulle ha missgynnat lågprismärken.
Tidigare hade konkurrenterna själva fått utforma och placera sina etiketter i Swedish Matchs snuskylar i butiker.

– Swedish Matchs agerande har inte utgjort en normal affärsåtgärd. Tvärtom har etikettsystemet bidragit till mindre priskonkurrens och sämre förutsättningar för konkurrenter att expandera och träda in på marknaden, säger Konkurrensverkets Dan Sjöblom.

Swedish Match kommer att ”bestrida stämningsansökan kraftfullt”, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Tobaksbolaget hävdar att Konkurrensverket grundar sin stämningsansökan på felaktiga antaganden om syftet med enhetligt etikettsystemet som började användas sent 2012, men sedan avbröts.

Stämningen har lämnats till Stockholms tingsrätt, men huvudförhandling kan Dagens Industri.

• PRILLA TILL USA/ Swedish Match satsar hårt för att få amerikaner att börja snusa. Bland annat genom att försöka få livsmedelsmyndigheten FDA att ändra varningstexter på dosorna – exempelvis om ökad risk för munhålecancer. Istället vill företaget lyfta fram snus som mindre skadligt än cigaretter och att det är en anledning till att rökningen minskat i Sverige. Ett samband som kritiker ifrågasätter, rapporterar TT och New York Times.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser