Rapport: myt att vin skyddar hjärtat

|UPPDATERA| Det hörs ofta att alkohol i måttliga mängder är bra för hälsan och skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Men bevisen är svaga eller direkt felaktiga, slår en ny fördjupad forskningsgenomgång fast.

 

Det är Svenska Läkarsällskapet och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som låtit sex forskare från Sverige, USA, Kanada och Australien undersöka forskningen om lågdoskonsumtion av alkohol.

De gick igenom över 100 internationella studier och kan nu slå hål på myten att liten eller måttlig alkoholkonsumtion har en skyddande effekt exempelvis mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes med flera. De presenterade sin undersökning på Medicinska riksstämman i Stockholm i fredags.

– Alkohol kan vara gott och trevligt, men det går inte att påstå att det är bra för hälsan. Det är det inte hur mycket eller lite vi än dricker, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin och överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm, till Drugnews och Svenska Dagbladet.

SVAGT HÄLSOSTÖD FÖR ALKOHOL Journalist Johannes Forssberg, Jonas Sjögren, Sven Andréasson och Tim Naimi på Medicinska Riksstämman. Foto: Drugnews
SVAGT HÄLSOSTÖD FÖR ALKOHOL Journalist Johannes Forssberg, och läkarna Jonas Sjögren, Sven Andréasson och Tim Naimi på Medicinska Riksstämman. Foto: Drugnews

Flera läkare har dock länge gett hälsoråd om att ett eller två glas rödvin om dagen kan vara hälsofrämjande, särskilt för hjärtat. Men forskargruppen som gått igenom internationella studier anser att den epidemilogiska forskningen är undermålig, inte varit randomiserad och ingen har haft kontrollgrupper.

I observationsstudier har ibland personer som minskat eller helt slutat med alkohol – många gånger på grund av dålig hälsa – felaktigt klassats som icke-konsumtenter (nykterister). Det gör att de som dricker måttligt kan framstå friskare än vad de egentligen är, konstateras i rapporten.

Att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat har helt andra förklaringar än att människor dricker måttligt. De är istället bättre medicinsk behandling, mer hälsosamma levnadsvanor och positiva socioekonomiska faktorer som bidragit, inte alkoholen, menar forskarna.

Sven Andréasson, en av forskarna i den fördjupade studien, anser att en del läkarkollegor och medier hållit myten vid liv om att alkohol kan vara hälsofrämjande.

– Det har saluförts utan normal försiktighet. Särskilt som läkarkåren så väl vet att alkoholen på så många andra sätt är ett rävgift, säger han.07-vinglas2_min10.jpg

I rapporten står istället att ”läkares råd till patienter bör inrikta sig på att minska alkoholkonsumtionen till säkrare nivåer för de som dricker alkohol och bör avråda från att börja dricka, eller dricka mer, av hälsoskäl.”

Och regeringar bör ur ett folkhälsoperspektiv stärka alkoholpolitiska återgärder som minskar alkoholrelaterade dödsfall, sociala problem och kostnader.

En som i 20 år hävdat att ett dagligt litet alkoholintag kan vara bra för hälsan är Bengt Fagrell, professor emeritus i medicin på Karolinska Institutet. Exempelvis minskad risk bli sjuk eller dö i hjärt-kärlsjukdomar och drabbas av reumatiska besvär.

– Visst är det en brist att det inte går att göra randomiserade kontrollstudier, men underlaget är ändå fullt tillräckligt i många internationella studier som visar att lätt eller måttliga mängder alkohol minskar risken att drabbas av flera vanliga folksjukdomar. Det är exempelvis Harvard medical school som kommer fram till det och det borde vara tillräckligt övertygande, säger han till SvD.

Sven Andréasson menar att sådana studier – även om de publicerats av välrenommerade institut – är undermåliga med en rad metodproblem. Såsom att de saknar kontrollgrupper. Fagrell och Andréasson möttes senare i fredags i en radiodebatt i Studio Ett om ”Hur nyttigt är alkohol?”.

Vid konferensen på Medicinska riksstämman jämförde Sven Andréasson också med påstådd alkoholhälsa med östrogendebatten för några decennier sedan. Ännu fler studier påstod då att östrogentillskott för kvinnor i klimakteriet var skyddande mot hjärt-kärlsjukdomar och rekommenderades därför. Men en randomiserad studie kunde senare visa att det inte hade någon sådan skyddande effekt.

D280-Alkorapport-TeckningAmerikanske läkaren Tim Naemi från Boston medverkade också på konferensen. Han är med i forskargruppen och är idag säkrare på att alkohol inte har så hälsoskyddande effekter. Dels för att en ny studie med 260 000 européer inte visat sådana effekter, tvärtom så ökar skador ju mer man dricker.

Dels påståendena om att alkohol skulle vara bra mot så mycket – från hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimers, struma och cancer till psykiska besvär, förkylning och levercirros (!)

TimNaimi, forskare Boston
TimNaimi, forskare Boston

– Vi kan imponeras över mirakelmedicinen eller bli skeptiska över  mängden påstådda skyddseffekter, sade han.

– Det är möjligt att alkohol kan visa sig ha någon positiv hälsoeffekt, som forskare kan jag inte utesluta det för all framtid. Men då krävs säkra studier som visar det och bör även jämföra med de kontrollerade läkemedel som används idag, sade han efteråt till Drugnews.

Tim Naemis huvudbudskap är att påståendet om att alkohol är bra för exempelvis hjärtat sannolikt är en myt.

Men till skillnad från andra myter som att jultomte kommer med gåvor, så har denna en negativ påverkan på folkhälsan. Främst för att alkoholmyten kan riskerar blockera för införande av fungerande strategier som skattehöjningar och begränsa tillgång med öppettider för försäljning, sade han.

Det är åtgärder som visat sig framgångsrika för att begränsa skador från den lagliga, men farliga drogen alkohol som enligt WHO orsakar cirka 3,3 miljoner dödsfall netto per år. Och som genom även ökade våldbrott, misshandel och ökade samhällskostnader inte bara drabbar de som dricker, utan anhöriga, personer runt omkring och hela samhället.

Johannes Forsberg
Johannes Forsberg

Medier skriver återkommande nyheter om att vin är bra för olika åkommor. Journalisten Johannes Forsberg, Expressen och krönikör i Fokus, var förvånad att påstående är så illa underbyggda och ingen randomiserad studie.

Skillnaden är stor på genomslag om påståenden att vin är bra för hjärtat, mot nyheten att alkohol har flera cancerogena effekter. Han tror att vi har ett komplicerat förhållande till risker, där larmrapporter om russin och blåbär lyfts upp och om alkohol tonas ner. En del missar kan även förklaras av brist på resurser för tidningar att hinna kontrollera påståenden.

– Vi får inte ljuga för oss själva. Alkohol är ett farligt gift, men socialt accepterat, men måste säljas säkrare så att folk inte uppmuntras att dricka, sade Johannes Forssberg.

 

D280-Alkorapport1• Undersökningen ”Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol” finns på svenska och engelska och är publicerad i forskningsrapporten Alkoholen och Samhället.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser