Högt alkoholtryck i december

Åtta av tio svenskar tror traditioner kopplade till alkohol får människor dricka mer än planerat och alkoholhetsen är särskilt stor under december månad, visar en enkät från IQ.

Denna månad ges många tillfällen att dricka alkohol – det väntar julfester, julbord, mingel med glögg och nyårsfirandet för många.

– Under december finns det många tillfällen då människor upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol. Därför är det viktigt att reflektera över sin egen alkoholkonsumtion, att inte alkoholtjata på andra och att ifrågasätta alkoholtraditioner man inte gillar, säger Magnus Jägerskog, vd på Systembolagets dotterbolag IQ.

Sifo har på IQ:s uppdrag under november ställt frågor till 1 000 personer från 18 år och äldre via en webbpanel.
• 84 procent svarade att de tror traditioner kopplade till alkohol får personer dricka mer än de tänkt. Och två av tre (67 procent) instämde i att det är vanligare i december än andra månader med alkoholrelaterade traditioner.

• nästan hälften (45 proc.) upplevde en förväntan att dricka alkohol vid julfester på jobbet, och 52 procent i gruppen 18-32-åringar. Över sju av tio har upplevt att människor försökt överföra alkoholtraditioner på dem.

Magnus Jägerskog, IQ
Magnus Jägerskog, IQ

– Under december arrangerar många arbetsplatser glöggmingel, julbord och julfester. Som arbetsgivare är det viktigt att se till att dessa tillställningar är trevliga även för någon som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket, säger Magnus Jägerskog.

Annonser