Hårt tryck på SiS tvångsvård

Det är ett ”historiskt högt tryck” på landets särskilda ungdomshem och hem för vård av vuxna missbrukare. Statens institutionsstyrelse försöker nu ta fram flexibla platser när efterfrågan ökat från kommunernas socialtjänster.

Sedan början på hösten är socialtjänsternas efterfrågan högre och SiS jagar extraplatser i förråd, kontor och bygger om. Varje placering kräver stora ansträngningar att lösa, uppger myndigheten som tar emot tvångsplacerade personer.

– Vi klarar de mest akuta placeringarna idag med skohorn, men efterfrågan är hög och det är fullbelagt, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör på SiS, till Drugnews.

Efter tidigare nedskärningar, så har idag institutionen elva hem för vuxna missbrukare (LVM-hem) med 345 platser och 24 särskilda ungdomshem med sammanlagt 647 platser.

Christer Pedersen, SiS. Foto: Lars Grönwall
Christer Pedersen, SiS. Foto: Lars Grönwall

– Nu uppmanar vi institutionerna att försöka ta fram 1-2 flexibla extraplatser var för att klara situationen. Våra marginaler är små, säger Christer Pedersen som ändå menar att det varit riktigt att lägga ner mindre ungdomshem, som Granhult utanför Lindesberg.

Årligen omhändertas cirka 32 000 ungdomar enligt LVU, för missbruksproblem, kriminalitet, asocialt beteende med mera. Av dem placeras drygt 1 000 hos SiS.

– Vi är ju sista utposten. Kommunerna försöker först med öppenvård och andra alternativ innan de vänder sig till oss. Och så ska det ju vara, vi får hand om det mest svåra fallen, säger han.

Orsaken till att efterfrågan av platser hos Statens institutionsstyrelse är rekordhög just nu är något oklar, enligt Christer Pedersen.

Det kan vara efter kritik om att kommunerna tidigare väntat för länge, så att unga missbrukare riskerat avlida – som SVT Uppdrag Granskning visade två exempel på förra veckan, som gör att socialtjänster nu mer vill placera.
Eller det kan bero på fler missbrukare, ändrade narkotikapriser, ökad svart marknad på Subutex, nya droger som Spice etc.

– Vi vet inte vilken faktor som är mest viktig. Men det är svårt för oss att beräkna efterfrågan på platser i förväg och beläggningen kan snabbt svänga, säger Christer Pedersen på Statens Institutionsstyrelse.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser