Billigare narkotika – ökad dödlighet

Narkotikautvecklingen är bekymmersam. Kraftigt sjunkande priser på flera preparat och ökad dödlighet, framgår i ny drograpport. Det oroar beslutsfattare.

I nya rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling nu släpper redovisas trenderna.

Medan tobaksrökning minskat över tid, så är bilden för alkohol mer komplex. Dryckeskonsumtionen gick upp efter EU-inträdet, planade ut, men ökade ifjol igen. Män och kvinnors dryckesvanor blir allt mer lika, medan allt fler unga dricker mindre eller inte alls.

Ulf Guttormsson, CAN.
Ulf Guttormsson, CAN.

Vad gäller narkotika är utvecklingen mer bekymmersam.
– Priser för flera preparat har gått ner över tid och narkotikadödligheten har ökat, konstaterar Ulf Guttormsson, chef för avdelningen Analys & Metod på CAN, till Drugnews.

CAN följer sedan flera decennier prisutvecklingen och får kontinuerligt in rapporter från poliser landet runt. Realjusterade gatupriser för heroin och amfetamin är i princip bara en tredjedel idag jämfört med 1988.

Även priset för den vanligaste illegala drogen cannabis minskade något samma tidsperiod, men har ökat något senaste åren. Det tyder på ökad efterfrågan på cannabissorter, särskilt marijuana har blivit vanligare och lite dyrare, enligt Guttormsson.
Beslagen har ökat, vilket tyder på att införseln är större liksom konkurrensen. Det tycks som att fler personer numer har ett omfattande narkotikamissbruk.

Och samtidigt ökar alltså narkotikadödligheten, ifjol avled minst 589 personer med narkotika i kroppen, vilket är rekord och placerar Sverige högt i EU. I Stockholm har heroinet kommit tillbaka och reas ut. Några säger att kvaliteten blivit sämre, nu är det mer uppblandat, ”mycket skit. folk dör”.
– Många vänner har dött. Förut kände jag mer vänner som levde. Nu känner jag mer människor som är döda, säger en missbrukande man Ekot talat med.

Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten

Även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tog upp narkotikadöden i sitt tal på ANDT-konferensen Drogfokus häromdagen:
– Vi har misslyckats där. Det behövs en djupare analys och ett omtag. Beroende måste behandlas mer respektfullt och mindre moralistiskt, vården bli mer tillgänglig, sade han.

Och även om det är färre i Sverige som använt cannabis, och de flesta inte fått bestående men, så ökar det något i unga åldrar. Utomlands är det betydligt vanligare och en legaliseringsdebatt förs där.

– Den debatten kan vi inte strunta i. Vi måste lära oss och förstå argumenten, även respekterade personer som Kofi Annan stöder dem. Personligen tror jag det vore olyckligt och skadligt att legalisera i vårt land. Men utvecklingen går åt ett annat håll och det är problematiskt, säger han till Drugnews.

Johan Carlson oroas även över ett ökat tryck med allt fler nya psykoaktiva substanser som strömmar in, ofta via internet. Över 180 nya substanser i Sverige, ett 30-tal bara senaste året, som ofta tar tid att utreda och narkotikaklassa. Han anser det behövs ett mer heltäckande system för klassning, helst tillsammans med hela Europa.

• CAN-rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” (260 sidor, pdf-fil).

Annonser