Budget: minskat förebygganslag

Kustbevakare, kvinnojourer och barnen är några vinnare i nya regeringens första budget. Tobaks- och alkoholskatter höjs, men ANDT-förebyggare kan bli förlorare med sänkta anslag.

Som Drugnews tidigare rapporterat så vill rödgröna regeringen från årsskiftet höja alkoholskatten med nio procent för öl och vin, men bara 1 procent på starksprit. Punkskatten för cigaretter höjs med 6 procent och snus 12 procent.

De 125 kustbevakare som i somras varslade om uppsägning kan nu andas ut. Kustbevakningen får 20 miljoner kronor i ett engångstillstillägg och sedan 67 miljoner extra per år. Det innebär att varslet genast drogs tillbaka och stationer som hotats av nedläggning räddas.

Några andra förslag i budgetpropositionen som finansminister Magdalena Andersson lämnat till riksdagen är:
• fria receptläkemedel för barn under 18 år
• ingen momshöjning på krogen
• en kommission ska tillsättas för att identifiera orsaker till hälsoklyftorna
• en ”professionsmiljard” för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården – för mer patienttid och mindre administration.
• stödet till ideellt arbetande kvinnojourer ökas med 100 miljoner kronor.
• barns rättigheter ska stärkas och pengar till förberedelser för att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

MEN vad gäller ”åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel”, så föreslås minskade anslag. För i år finns 299 miljoner kronor reserverat, men nästa år aviseras en sänkning med 40 miljoner till 259 miljoner. Och åren därefter så görs ännu kraftigare minskning till nivån 114 miljoner årligen.

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

Men kan komma att höjas.
Folkhälsominister Gabriel Wikström uppger i ett mejl till Accent att ”det förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika är naturligtvis viktigt”, men regeringen lägger samtidigt ”en stram budget, där reformutrymmet är begränsat på alla områden”.

Eftersom nuvarande ANDT-strategin går ut i år och en ny ska tas fram ”så blir det inte meningsfullt att dra igång nya, stora projekt redan under 2015”, enligt Gabriel Wikström som tillägger att han vill återkomma om resursbehovet kommande år.

Men flera inom civila sektorn har svårt att tolka detta positiv. Kontinuiteten riskerar avbrytas och sprider osäkerhet.
– Förebyggande arbete fungerar och behövs det ännu mer resurser till, inte mindre, säger Lasse Reuterberg, ordförande i nykterhetsrörelsen Sveriges Blåbandsförbund, till Drugnews.

Det finns även de som befarar att en neddragning av ANDT-kansliet på Socialdepartementet planeras. Men på det svarar ansvarigt statsråd Gabriel Wikström direkt i ett mejl till Drugnews:
Det finns inga planer på att minska ned på ANDT-kansliet på departementet. De neddragningar som finns i budgeten är kopplade till att strategiperioden tar slut. Vi kommer att ta fram en genomarbetad strategi för 2016 och framåt under 2015, men i övrigt finns inga stora förändringar planerade”.

Riksdagen ska senare i höst ta ställning till regeringens budget. Vid en debatt i onsdags så undrade borgerliga oppositionen: ”var är satsningarna på jobben?”

Läs budgetpropositionens kapitel 9 här. (ANDT-förebyggande anslag berörs i kapitel 9.6.2).

Annonser