Upprop: inrätta särskild ANDT-utbildning

Utvecklingsledaren Anders Eriksson har startat ett upprop för att säkerställa kompetensen för det drogförebyggande arbetet i landet. Han vill att en särskild ANDT-utbildning inrättas för att professionalisera yrket.

Han arbetar med preventionsfrågor på utvecklingsenheten på socialförvaltningen i Stockholm stad. Han har under åren följt utveckling från 1970-talets skrämselpropaganda om droger till dagens mer forskningsbaserade prevention.

Han har en fritidsledarutbildning i botten, men har själv under åren förkovrat sig – läst mycket, försökt följa internationell forskning och metodutveckling.

– Det finns inte en särskild utbildning för preventionssamordnare. Det behövs, det räcker inte med engagemang och eldsjälar. Yrkets status behöver höjas och möjlighet till vidareutbildning och fördjupning finnas för att öka kompetensen och kunna göra ett bättre jobb, säger Anders Eriksson till Drugnews.

Han understryker att det är han som privatperson som dragit igång uppropet. Inte hans arbetsgivare eller andra. Han tycker ANDT-samordning i Stockholmsområdet fungerar bra, samordnare i de 14 stadsdelarna träffar regelbundet de övriga i länet och byter erfarenheter.

– Vi har även bildat
ett nätverk – ”Spindelklubben”, säger Anders Eriksson och ler.
Men han är orolig för kollegornas möjlighet runt landet, samordning ska ju även fungera i glesbygdslän.

Han tycker den samlade strategin som riksdagen antog 2011 för alkohol, narkotika, doping och tobak är ett bra styrdokument. Där mål, indikatorer och resurser anges och en infrastruktur med samordningskansli och samordnare på läns- och kommunnivå tagits fram.

– Men man missade att de som ska göra jobbet inte får förutsättningar att genomföra de höga ambitionerna. Det måste ju finnas möjlighet att utbilda sig för ett så komplext jobb och göra ett professionellt förebyggande arbete, säger han.

Idag finns ingen särskild utbildning, förutom någon tredagarskurs ibland. Och det blir svårt för kommunerna att rekrytera om de inte vet vilka krav som ska ställas på sökande då det inte krävs formell utbildning och uppdraget kan verka otydligt.

Han gissar att det idag finns drygt ett par hundra drogsamordnare i landet, främst i kommunerna.

Anders Eriksson: Om vi menar allvar med drogförebyggande arbetet, så behövs särskilt utbildad personal.
Anders Eriksson: Om vi menar allvar med drogförebyggande arbetet, så behövs utbildning för de som ska göra jobbet.

– Det är ofta ett ensamt komplext jobb där samordnare har många pusselbitar att hålla ordning på. De ska stimulera andra som möter ungdomar – fritidsledare, fältare, socialsekreterare, poliser, föräldrar. Och hålla kontakt med kommunpolitiker och media, säger Anders Eriksson.

Han vill i uppropet att en nationell grundutbildning om prevention tas fram, med möjlighet för påbyggnad och akademisk utbildning på högskolenivå. Även webbaserad undervisning i ämnet för att kunna nå hela landet.
Det skulle även kunna ge karriärmöjligheter och stimulera fler att inte söka sig bort från yrket.

Hittills har 162 undertecknat uppropet som han tänker överlämna till Socialdepartementet i slutet av månaden, men är möjligt att skriva under året ut. Där uppmanas departementet att uppdra Folkhälsomyndigheten att skyndsamt utreda hur en särskilt utbildning för ANDT-samordnare kan utformas.

• Just nu är det väl stort fokus på nätdrogen spice runt landet?
– Ja, nu blir vi chockade av spice, nästa vecka något annat. Men det är i princip samma preventionsarbete oavsett preparat. Få med föräldrar, skolor och alla andra som möter unga att dra åt samma håll, vara vaksamma och identifiera risk- och skyddsfaktorer. Då kan man förebygga vad som helst, svarar Anders Eriksson och skyndar iväg för att föreläsa om cannabis för förebyggare.

Annonser