”Dags se över svensk narkotikapolitik”

Narkotikaproblemen är inte mindre i Sverige än i övriga EU, i vissa avseende är de till och med värre. Det är därför hög tid att se över narkotikapolitiken, skriver i en debattartikel Christina Gynna Oguz, tidigare departementsråd med ansvar för narkotikafrågor.

Hon menar att Sveriges framgång i på narkotikaområdet är ”en sanning med modifikation”. Och hänvisar till bl a att dödliga överdoser ligger högre än EU-snittet och att Sverige ligger i topp vad gäller hepatit C.

Även missbrukets omfattning är ”inte heller mycket att skryta om”. Hon anser att det finns en förenklad syn på missbrukare. Narkotikaberoende personer stängs ofta av om de får återfall eller begår brott. Och Sverige är ett av få länder som inte talar om beroende som sjukdom utan mer om missbrukare, skriver Gynnå Oguz i en debattartikel i Svenska Dagbladet i söndags.

Hon är kritisk till att tvångsvården av missbrukare kan bli så lång som sex månader och att själva konsumtionen av narkotika är en kriminell handling i Sverige.

Christina Gynnå Oguz menar att utöka rättsväsendet befogenheter har inte hjälpt och valet står inte mellan legalisering eller tuffare tag mot de som använder narkotika.

Hon efterlyser istället en tredje väg i narkotikapolitiken:
”Det är dags att se över narkotikapolitiken. En sådan översyn måste vila på den grund som FN:s narkotikakonventioner utgör och bör även omfatta lagstiftningen som rör missbruket, inklusive LVM och kriminalisering av intaget av narkotika”, skriver hon i sin debattartikel.

Christina Gynnå Oguz har stor erfarenhet av narkotikafrågor. Hon har arbetat som på Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor, delegationsledare i FN:s narkotikakommission och varit chef för FN:s narkotikakontrollorgan i Afghanistan. Hon ledde även en utredning om hur svenska restriktiva narkotikapolitiken bättre skulle kunna föras ut internationellt.

Annonser