Kenya: domstol hindrar khat-motstånd

NAIROBI Högsta domstolen i Kenya har tillfälligt stoppat ett förslag om att begränsa tuggande av växtdrogen khat i landet till bara kvällar. Exporten av khat från Kenya till Europa har varit omfattande.

Det är nationella myndigheten mot alkohol- och narkotikamissbruk, Nacada, som efter överklagande inte får föreslå förbjuda khat-konsumtion till andra tider än mellan klockan 17 – 22. Högsta domstolen vill först ge khatlobbyn möjlighet att ge sina synpunkter, rapporterar All Africa.

Domaren George Odunga förbjuder även Nacada att tills vidare arrangera seminarier och sponsra kampanjer mot drogen khat (kallad miraa i Kenya). Parterna är kallade till ny domstolsförhandling 18 september.

Odlingen av khat har blivit omfattande i Kenya, tuggande ökar i landet och mycket av drogen exporteras/smugglas vidare till Europa. Khatodlarnas handelsförening Kemifata har protesterat mot förslaget att begränsa konsumtionstiden och föreslå reglering av khat.

Khatodlarnas organisation ser Nacadas lagförslag som diskriminerande, grundlagsvidrigt och även bryter mot regler om ”nationella värden”.
– Det finns ingen lag i Kenya som förbjuder försäljning, konsumtion eller produktion av khat. Khat är en medicin eftersom användarna löper mindre risk att drabbas av högt blodtryck, diabetes och cancer, säger advokaten Henry Kurauka till All Africa.

Khatlobbyn anklagar även antidrogmyndigheten Nacada för sponsra och driva negativa kampanjer mot växtdrogen i media och på konferenser. Och att detta påverkat säljmarknaden genom att andra länder – nu senast Holland och Storbritannien – förbjudit försäljning och konsumtion av khat.

Knippe khat
Knippe khat

• Khat är en centralstimulerande drog, med svag ruseffekt, som ofta tuggas under långa seanser, men även kan leda till psykisk ohälsa, påverka immunsystem och socialt splittra familjer. Nya hälsorisker har senare år upptäckts, exempelvis orsaka hjärt-kärlsjukdomar i unga år.

Sverige narkotikaklassade och förbjöd khat-hantering 1989. Den har klassats i de flesta EU-länder och USA, dock ej av FN. Flera ton av drogen beslagtags av svenska tullen årligen på väg till tuggare i avgränsade invandrargrupper. Mycket smugglades från Kenya via Amsterdam och London, före lagändringarna.

Annonser