Alkoholreklam anmäls oftare

 

Anmälningar av alkoholreklam till Konsumentverket har ökat kraftigt – hela 800 procent senaste månaderna – sedan IOGT-NTO startade sin kampanj Alkoholstörningsjouren.

Innan kampanjen fick Konsumentverket in en handfull anmälningar mot alkoholreklam, men har snabbt ökat sedan nykterhetsorganisationen började uppmana till att anmäla utmanande reklam.

I april i år mottog Konsumentverket – som handlägger anmälningarna – 13 anmälningar, månaden därpå 21, i juni 27 och i juli 24 stycken. Det innebär 800 procent fler anmälningar under maj till juli, jämfört med samma period ifjol.

– Vi har noterat ökningen. Nu får vi göra en bedömning av vilka vi ska gå vidare med, men våra resurser är ju desamma som tidigare, säger Emma Hedge, jurist på Konsumentverket, till tidskriften Accent.

Hon tycker det är bra och visar att behovet finns.

Men Konsumentverket har bara två personer som delar på en heltidstjänst som handlägger klagomål om alkohol- och tobaksreklam.

• Alkoholreklam har ökat kraftigt i tryckta medier sedan förbudet togs bort 2004, över en miljard kronor satsade branschen ifjol. Dessutom satsas i tv-reklam och via sociala medier.

• Kampanjen Alkoholstörningsjouren och dess senaste film:

https://www.youtube.com/watch?v=AIoS-HRW4yc

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser