S: fokusera mer på grov brottlighet

Socialdemokraterna vill införa regler för polisens användning av hemliga informatörer, fokusera mer på organiserad kriminalitet och stöder skärpta straff för ”synnerligen grova” narkotikabrott. Men hur ska justitieminister Beatrice Asks utmanare Morgan Johansson få med sig övriga oppositionen?

Morgan Johansson, (S) ordförande justieutskottet
Morgan Johansson, (S) ordförande justieutskottet

Radioprogrammet I Lagens Namn hade i söndags fört samman justitieminister Beatrice Ask (M) och S:s rättspolitiske talesman Morgan Johansson som kan bli ny justitieminister om oppositionen vinner riksdagsvalet i höst.

Han anser – liksom borgerliga alliansregeringen – att en ny straffnivå behövs där grövsta narkotikabrotten delas upp i grova och ”synnerligen grova” brott. Det har en utredning föreslagit sedan färre som döms för smuggling och narkotikahandel får kortare straff och alliansen vill nästa mandatperiod genomföra det.

Mildare straff i domstolarna har följt efter ett utslag i Högsta domstolen som lett till en ändrad praxis där Sverige numer ligger lägre i straffnivå för grova narkotikabrott än andra länder. Detta för att mer väga in omständighet, organisering och egen vinning, än bara narkotikamängd.

– Regeringen togs på sängen av de här domstolsutslagen. Men vi ska rätta till det, det är helt klart, sade Morgan Johansson i programmet.
Men han vill inte höja maxstraffet på tio års fängelse, utan anser att dagens möjlighet att ytterligare förlänga straffet vid upprepad brottslighet räcker. En narkotikapolis som intervjuas i programmet varnar för att uppdelning i två nivåer av grövre brott omvänt kan leda till en ”bantning”, mildare syn på dem än avsett.

Justitieminister Beatrice Ask (M)
Justitieminister Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask undrade i radioduellen hur Morgan Johansson ska få oppositionen med på förslaget att skärpa narkotikastraffen. Exempelvis vill inte Miljöpartiet ändra nuvarande straffskala.
– De partier du vill samarbeta med är ju inte för buggning och andra typer av tvångsåtgärder. De tycker inte ens att vi ska ha skarpare straff för grova narkotikabrott. Du kan aldrig få verkstad i en regering med mindre än att man är överens, sade hon.

Morgan Johansson sade om att även alliansen har områden där man inte varit internt överens.
– Vi har saker i vårt block som vi inte är överens om, men det har ni också i ert. Just därför är det ibland viktigt med blocköverskridande överenskommelser, sade Johansson.

Han påminde om att han och Ask tidigare gjort upp för att kunna besluta om hemliga tvångsmedel som buggning, FRA-övervakning och datalagring.

Men han anser att narkotikaproblemet är mycket större än bara straffnivåerna.
– Det handlar om missbruksvård, förebyggande insatser etc. Ni plockade bort statliga medel för att hjälpa folk ur missbruk och lade ner Mobilisering mot narkotika, sade Morgan Johansson.

Han tycker att ett grundproblem vad gäller brottslighetsutveckling är att polisen klarar upp allt färre brott under senaste decenniet – ett stort misslyckande för nuvarande regeringen.

Johansson anser också att Ask gjort för lite mot kriminella gängs utbredning. Hon hänvisade till att polisens fått resurser för satsningar i förortsområden, nå unga på glid tidigt, motverka utanförskap och tillgång på vapen och skydda allmänhet.

Som justitieminister i en ny regering vill Morgan Johansson fokusera mer mot grov organiserad brottslighet. Förstärka Rikskrim, ge polisen mer befogenheter, avlyssning och reglera infiltration.
– Det räcker inte med ambitionsnivån att hålla efter att gängen inte skjuter så allmänheten inte skadas. Problemet är att gängen finns överhuvudtaget. Tänk om Sverige kunde bli första land där internationella gäng får så svårt att verka att de hänger in västen!, sade han.

Både Ask och Johansson är överens om att polisen behöver tillgång till tvångsåtgärder i särskilda situationer för att reda upp brott.
Men känslig verksamhet med hemliga informatörer och infiltratörer som kommit i kläm har avslöjats i flera skandaler. De som lockats arbeta åt polisen har ibland övergivits när det bränt till, utan hjälp eller skadestånd.

Säkerhetspolisens chef anser att informatörsverksamheten behöver regleras, det ansåg även en utredning för tre år sedan. Nu vill Socialdemokraternas ta tag i frågan för att bland annat inte unga ska riskera fara illa om de rekryteras.

– Det är en av de frågorna som vi kommer att ta i efter valet om vi får möjlighet, då blir det möjligt att lösa den typen av fall, sade Morgan Johanson i programmet.

Justitieminister Ask hänvisade dröjsmålet om informatörsverksamheten till att remissvaren var splittrade och att ”beredning fortfarande pågår”.

• SR- Lagens Namn. Lyssna på hela utfrågningen av Morgan Johansson och Beatrice Ask, (ca 45 minuter i podversion).

Annonser