Kommer regering med S och MP skärpa narkotikastraffen?

Företrädare för de fyra allianspartierna ifrågasätter i en debattartikel om Socialdemokraterna kommer att kunna lägga fram förslag om skärpta straff för narkotikabrott. En utredning föreslog nyligen ny straffskala för allra grövsta narkotikabrotten.

Den utredning som i slutet av juni föreslog skärpta straff för narkotikabrott möttes av ett brett politiskt stöd. Bland annat föreslås – som Drugnews tidigare rapporterat – att straffskalan för grövsta narkotika- och smugglingsbrotten delas upp i grova och ”synnerligen grova”. Det skulle leda till att fler av de som begår de allra grövsta narkotikabrotten får avtjäna längre tid än idag. Efter en tidigare dom i Högsta domstolen har praxis ändrats och domstolarna dömer idag sällan högre än fem års fängelse för grova narkotikabrott om de bara har sort och mängd att gå efter.

Förutom de fyra regeringspartierna ställde sig också Socialdemokraternas rättspolitiska talesman Morgan Johansson välkomnade också utredningens förslag, däremot sa Miljöpartiets Maria Ferm till Sveriges Radio att partiet är nöjda med nuvarande straffskala.

Detta har fått representanter för alliansen att i en debattartikel i Expressen ifrågasätta om Morgan Johansson kan få igenom förslaget i en eventuell regering med Miljöpartiet.

Att som Johansson bortse från att Socialdemokraterna måste samarbeta med andra vid ett eventuellt maktskifte är oseriöst. Därför är frågan viktig; kommer en regering med (S) och (MP) att skärpa straffen för de allra grövsta narkotikabrotten?”, skriver Beatrice Ask, (M), Johan Linander, (C), Caroline Szyber, (KD), och Johan Pehrson (FP).

• Borgerliga regeringen uppgav i tisdags att den är överens om att driva en restriktiv narkotikapolitik. För att markera allvaret och de problem som narkotika orsakar vill regeringen införa nivån ett ”synnerligen grovt narkotikabrott” under nästa mandatperiod .
Utredningen ska nu ut på remissrunda.

Annonser