Kraftig ökning av äldres drickande

Äldre har ökat sin alkoholkonsumtion kraftigt under de senaste decennierna. Störst skillnad är det för 75-åriga kvinnor, där andelen med ett riskdrickande ökad från 0,6 procent till 10 procent.

Det är Göteborgs-Posten som tagit del av resultat från den forskning om äldre som bedrivs vid vid Göteborgs universitet. En jämförelse har gjorts mellan två stora undersökningar av äldres levnadsvanor. Resultaten visar att både män och kvinnor ökat sitt drickande jämfört med för 30 år sedan. Störst är ökningen för 75-åriga kvinnor. För 30 år sedan var det 0,6 procent som hade ett riskdrickande, idag är andelen 10 procent.

Professor Margda Waern konstaterar att det potentiellt skadliga drickandet ökat dramatiskt och det medför också risker.

– Riskerna att skada hälsan är stora för äldre som dricker för mycket. De löper större risk att ramla, får ett sämre minne och minskad förmåga att leva ett oberoende liv, sägert Margda Waern till GP.

I fjol konstaterade Socialstyrelsen att det ökande drickande bland äldre ställde nya krav på äldreomsorgen.

Annonser