Hemodlat OK enligt tysk domstol

Det kan vara tillåtet för vissa mycket sjuka patienter med kronisk smärta att odla sin egen cannabis. Det framgår av ett avgörande i en administrativ domstol i Tyskland.

Det var fem personer som överklagat beslutet från det tyska läkemedelsverket, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, att neka dem tillstånd att odla egen cannabis. Den administrativa domstolen i Köln slår fast att BfArM måste ompröva beslutet när det gäller tre av personerna. Dessa hade tillstånd att köpa och använda cannabis för medicinskt bruk, men ville odla själva eftersom det inte hade råd att köpa cannabis och deras sjukförsäkring inte täckte kostnaden.

När det gäller dessa tre anser domstolen det klarlagt att inte “tredje part” riskerar att få tillgång till växter eller produkter.

Rättens ordförande Andreas Fleischfresser säger till die Welt  att beslutet är en nödlösning som hänger samman med kostnaden för patienten. Det vore enkelt att lösa frågan genom att låta cannabispreparat omfattas av sjukförsäkringarna.,

Hittills har det varit olagligt för alla att odla cannabis, men genom domstolens avgörande gör nu att dessa allvarligt sjuka personer i vissa fall får den möjligheten.

För två av personerna avslår domstolen överklagan, dels för att de inte tillräckligt väl visat att de kan hålla drogerna borta frånaandra, dels för att dessa patienter inte i tillräcklig grad uttömt andra behandlingsalternativ.

BfArM ser att det finns problem med egenodlad cannbis, bland annat vad gäller dosering och kvalitet och kan komma att överklaga beslutet till den högre förvaltningsdomsolen i Münser, men ärendet kan mycket väl komma att avgöras slutligt först i den högsta federala förvaltningsdomstolen, Bundesverwaltungsgericht, i Leipzig.

 

Annonser