Fem nya ämnen narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen ska klassas som narkotika från den 19 augusti.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att ämnena 5-EAPB, 5-IT, metiopropamin, MT-45 och W-15 blir narkotika från den 19 augusti (se SFS 2014:1032), det skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

5-EAPB och metiopropamin är ämnen som liknar ecstasy respektive metamfetamin. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar.

5-IT har tidigare varit kontrollerad som hälsofarlig vara i Sverige, men efter utredning av ECNN, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk), och beslut i EU:s ministerråd ska alla medlemsländer senast den 13 oktober i år kontrollera 5-IT på samma sätt som narkotika. I ECNN:s utredning konstateras att fyra medlemsländer rapporterat in sammanlagt 24 dödsfall där 5-IT upptäckts vid obduktion, varav 15 från Sverige.

Inget av de fem ämnena används för medicinska ändamål. Från den 19 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd

Annonser