Risk för förmaksflimmer vid måttligt drickande

Även måttliga mängder vin och sprit kan öka risken för att drabbas av förmaksflimmer. Det visar en ny studie från forskare vid Karolinska institutet som publiceras i Journal of American College of Cardiology.

Studien bygger på data från ungefär 79 000 personer som följts upp under 10 år. Kunskap om personernas alkoholkonsumtion kommer från en hälso- och livsstilsenkät och forskarna har sedan undersökt vilka som drabbats av förmaksflimmer.

I linje med tidigare undersökningar har de som de som drack större mängder alkohol också större risk för att drabbas av förmaksflimmer. Men denna undersökning tyder också på att  även en låg alkoholkonsumtion, motsvarande ett till tre glas vin per dag, hänger samman med ökad risk för förmaksflimmer.

– För varje glas stiger risken med ungefär åtta procent, säger docent Susanna Larsson vid Karolinska institutet till Upsala Nya Tidning.

Länk till artikeln finns här:  Alcohol Consumption and Risk of Atrial Fibrillatio 

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser