Korken i på franska arbetsplatser?

Franska arbetsgivare har fått möjlighet att förbjuda eller begränsa alkoholkonsumtion på arbetsplatsen. Tidigare har det inte funnits en uttalad sådant möjlighet när det gäller vin, öl och cider.


Arbetsmarknadsdepartementet motiverar beslutet med att alkohol är den vanligaste psykoaktiva ämnet i Frankrike.

Det är dock inget totalförbud, utan det dekret som regeringen utfärdat ger möjlighet för arbetsgivaren att förbjuda drickande när det är troligt att det påverkar säkerheten eller arbetarnas fysisk och psykiska hälsa. Det är också oklart hur detta dekret egentligen skiljer sig från den praxis som redan finns.

Om arbetsgivaren beslutar att begränsa eller förbjuda alkohol, är den skyldig informera om det. Om arbetsgivaren inte gör det är det fortfarande tillåtet att dricka vin, öl, cider på arbetsplatsen. Det är dock förbjudet att dricka alla andra former av alkohol.

Annonser