Syntetisk cannabis inte läkemedel

Syntetisk cannabis som blandas i olika former av örtblandningar är inte läkemedel enligt EU-lagstiftningen. Det har EU-domstolen slagit fast i ett avgörande.

I praktiken stoppar domen möjligheten för polis och domstolar att stoppa försäljningen av ännu ej förbjudna ämnen med hänvisning till att det är medicinska produkter som kräver tillstånd.

Bakgrunden är två fall i Tyskland där personer som sålt blandningar med syntetisk cannabis dömts för att ha sålt osäkra läkemedel. Detta då försäljningen den aktuella typen av syntetisk cannabis då inte var olaglig enligt tysk narkotikalagstiftning.

Domstolen beskriver att syntetiska cannabinoider i allmänhet leder  till ett rus och kan också leda till illamående, kraftiga kräkningar, hjärtklappning, desorientering, delirium och till och med hjärtstopp. När dessa substanserna har testats av läkemedelsindustrin har testserierna avbrutits redan i den första experimentella farmakologiska fasen, eftersom de önskade hälsoeffekterna av dessa substanser inte kunde uppnås och avsevärda biverkningar kunde förväntas på grund av substansernas psykoaktiva effekt.

Domstolen konstaterar att drogerna sålts för att konsumeras som droger och ge ett rus, inte i syfte att uppnå någon medicinsk effekt. Det är därför inte läkemedel. Att denna slutsats gör att försäljningen av de aktuelle substanserna därmed inte är olagligt har ingen betydelse för domstolens avgörande.

Annonser