Pakistan – drogproblem inte på agendan

Pakistan i Gyllene Halvmånen – politisk oro, narkotikaodling, dolt missbruk bland kvinnor, brist på missbruksvård. Men politikerna lyfter inte drogproblemen, menar kvinna från ett rehabiliteringscenter.

Sex procent av befolkningen i Pakistan använder illegala droger. Både lokalt och internationellt samarbete krävs för att bekämpa drogmissbruk, sade Asia Ashraf från rehabiliteringscentret Sunny Trust International i Pakistan, på World Forum Against Drugs.

Pakistan har 6,7 miljoner illegala droganvändare, 6 procent av befolkningen.
– Fyra miljoner av dessa använder cannabis och 2, 7 miljoner använder opiater, berättade Asia Ashraf, chef och psykolog på rehabiliteringscentret Sunny Trust International i Pakistan, när hon besökte WFAD:s narkotikakonferensen i Stockholm nyligen.

Tre av fyra droganvändare använder flera substanser. 75 procent är män och de är mer benägna att använda cannabis och opiater, kvinnor använder oftare lugnande medel.

FN-rapport om Pakistans drogproblem
FN-rapport om Pakistans drogproblem

Ifjol publicerade FN:s narkotikakontrollorgan UNODC studien Narkotikamissbruk i Pakistan 2013 (pdf-fil, 84 sidor) tillsammans med Pakistans regering. Den baserades på en omfattande nationell undersökning som genomfördes under 2012.

– Studien väckte främst två frågor; är det låg prevalens av narkotikaanvändning bland kvinnor i Pakistan eller finns det en dold population kvinnor som använder droger? berättade Asia Ashraf och fortsatte referera till rapporten:

– Till skillnad från manliga missbrukare som ofta använder droger tillsammans med andra, är droganvändandet bland kvinnor mer diskret och dolt. Detta är något vi behöver titta mer på.

Det görs mycket, men det behövs göras mer för att effektivt blockera flödet av narkotika in i och över Pakistan, menade Asia Ashraf.

– Vi har insett de senaste åren att det effektivaste sättet att jobba mot drogmissbruk är ett effektivt samarbete, både lokalt och internationellt.

För att få uppmärksamma problemet har Sunny Trust börjat arbeta mer politiskt.
– Problemet saknas fortfarande på partiernas politiska dagordning och Sunny Trust försöker nu nå ut och få politiskt stöd för att arbeta mot droger, men det är inte lätt, berättade Asia Ashraf.

I Pakistan finns knappt 2 000 behandlingsplatser för drogmissbrukare – inklusive statliga, privata och de som bedrivs av gräsrotsorganisationer. 2012 utvärderade UNODC vårdalternativen i Pakistan och kom fram till att missbruksvård ofta inte sker på evidensbaserad grund, att behandlingshemmen inte motsvarar efterfrågan och att kvaliteten på behandlingen som tillhandahålls är låg, delvis på grund av brist på utbildad personal.

Rehabiliteringscentret Sunny Trust International grundades 1995 och är en ideell icke-sekteristisk organisation. Den är den äldsta i sitt slag i Pakistan och förutom att rehabilitera drogmissbrukare arbetar man med att skapa medvetenhet bland allmänheten, främst ungdomar, om skadeverkningar av droger och hiv/aids.

Hittills har Sunny Trust behandlat över 10 000 missbrukare i och utanför Pakistan.

Under ett 120 dagar långt program lever deltagarna i ett terapeutiskt samhälle där dygnets alla timmar är schemalagda. Fysisk, social, andlig, psykisk och yrkesmässig rehabilitering ingår.

– Slutmålet är att inskärpa de fem S:en: självhjälp, självdisciplin, självsäkerhet, självtillit och självkänsla, berättade Asia Ashraf.

Islamiska republiken…

Pakistan… Pakistan är befolknings-mässigt världens sjätte största land med 180 miljoner invånare. Huvudstad Islamabad.

Beläget i främre Asien och en del av ”Den gyllene halvmånen”, gränsområdet med Afghanistan och Iran som producerar och levererar mest droger (främst opium/heroin och cannabis) i Asien.
Islam är dominerande religion. Mycket restriktiv alkoholtillgång i landet.

Politiskt instabilt sedan brytningen med Indien 1947, konflikt om Kashmir. Politisk oro, kupper, utbredd korruption o Pakistan. Del av militären anklagas för koppling till och utrusta talibaner och religiösa extremister.

Medlem i brittiska Samväldet, fått utökat USA-stöd. Trots oron så har ekonomin växt senare år. Höga berg lockar turister och klättrare.
Källa Wikipedia m fl.
Drugnews/

D117-PakiMap1

Annonser