Ung Vänster: avkriminalisera eget bruk

Ung Vänster vill avkriminalisera eget bruk av narkotika, som man anser stigmatiserande. Men vill samtidigt hålla fast vid visionen om ett narkotikafritt samhälle. Hur det går ihop försökte förbundets ordförande Stefan Lindborg förklara i Almedalen.

Han diskuterade narkotikapolitik i RNS-tält i Almedalen i fredags under rubriken ”Narkotikafritt eller fri narkotika”.

Ni vill förbjuda tobaks- och alkoholreklam, är för en nolltolerans i trafiken och på sjön och är för en restriktiv narkotikapolitik, men vill avkriminalisera eget bruk av narkotika. Hur går det ihop?, undrade samtalsledaren Per Johansson.

– Ja, det är lätt att hamna i läge där vår restriktiva linje ifrågasätts, men vi menar att kriminaliseringen av det egna bruket är stigmatiserande. Människor drar sig för att söka vård för sitt missbruk, med risk bli registrerad som narkoman. Perspektivet finns också att polisen godtyckligt utövar sin makt när de utan vidare kan komma och begära att folk ska lämna urinprov. Folk känner sig väldigt provocerade, svarade Stefan Lindborg.

Han menar att det är mycket bättre om skolorna kunde ha en fungerande elevhälsa och där vården kan gripa in utan inblandande av registrerande myndigheter.

• Det har under senare tid kommit ett nytt argument från legaliseringsivrarna att straff står i direkt motsats till vård, hur ser du på det?
– Jag ser ingen motsättning, men diskussionen börjar höras också här i Sverige. Men det är alltid bättre med vård än straff.

• Hur ser du på legaliseringskrav av narkotika som sveper över världen?
– Jag är genuint orolig för vad som händer omkring oss, särskilt i Köpenhamn där bara en bro skiljer oss åt. Där förs ju en diskussion om legalisering av cannabis. Jag vill absolut inte se en legalisering av narkotika.

• Vi ser en liberaliseringsvåg också inom Vänstern i vissa europeiska länder men även internationellt, hur ser du på det?
– Vänsterpartier i andra länder ser oss i Sverige som väldigt restriktiva, men vi menar att vara restriktiv är att vara väldigt radikal. Det är viktigt att fortsätta hålla fast visionen om ett narkotikafritt samhälle. Vi måste fortsätta hålla diskussionen vid liv också inom civilsamhället.

• Några svenska politiska ungdomsförbund – bl a CUF och LUF – är för en liberalisering av narkotikapolitiken och vill legalisera narkotika. Hur ser du på deras krav?
– Riskerna är ju uppenbara när man ser att ramarna flyttas inom ungdomsförbunden. Deras argument är ju att vi inte bryr oss om människan, utan bara vill straffa. Tyvärr är gruppen som är för legalisering stark, högljudd och tar stor plats. De är skickliga retoriskt i sina utspel och detta måste vi lära oss att bemöta, sade Stefan Lindborg.

Annonser