Visby prövar längre öppet på krogen

Under två månader i sommar får Visbys krogar ha öppet en timme längre, från 2 till 3 på nätterna, i ett försök som ska utvärdera om våldsbrott påverkas. Bra och naturligt steg tycker representant för Visita, restaurangnäringens samarbetsorganisation.

Försöket, som ska följa hur ordning, berusning och bråk påverkas, inleddes 10 juni och pågår till mitten augusti.

Det följs av alkoholforskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Sofi (Sociology Swedish Institute for Social Research (Sofi) som kommer redovisa resultaten i en rapport senare i höst. Vid en paneldiskussion i onsdags i Almedalen redogjordes för försöket. Resultat från andra städer och länder redovisades också för.

Almedalen. Mats Ramstedt, CAN, Thor Norström, Sofi, och Meit Fohlin, Visby kommunstyrelse.
Almedalen. Mats Ramstedt, CAN, Thor Norström, Sofi, och Meit Fohlin, Visby kommunstyrelse.

I nordiska länder där berusningsdrickande är mer frekvent än i södra i Europa, förekommer också mera våld. Den allmänna uppfattningen är att våldet i samband med krogarnas stängning på natten ökar ju längre krogen håller öppet, men senare forskning visar att det faktiskt inte alltid är på det viset.

– Det spretar, resultaten är tvetydiga, i en del städer minskade våldet och i en del ökade det och i en del sågs ingen skillnad, sade Thor Norström, alkoholforskare och professor på SOFI, på seminariet.

I Kalmar förlängdes öppettiderna på restauranger och klubbar 2012 med en timma från 2 till 3 på natten. Där minskade våldet. Samma sak i Västerås som 2013 tillät längre öppethållande. I Göteborg minskade serveringstid för alkohol på fredagar till klockan 03 ifjol, medan lördagar fick fortsättar servera till 05.

Där registrerades en markant minskning av anmält våld i City på fredagsdygnet, medan det var lika våldsamt på lördagar som tidigare.
– Vad denna minskning beror på kan vara flera, men en anledning kan vara att kroggästerna lämnar lokalen utspridda under längre tid när det är öppet längre. Då ser man en minskning, alla går inte ut samtidigt, sade Thor Norström.

I England förlängdes öppettider för ett tiotal år sedan. Tidigare hade pubar och krogar stängt traditionellt 23. År 2005 gjordes en undersökning av alkoholrelaterade trafikolyckor och den visade att de hade minskat 8 procent efter att öppettider förlängts.

I Norge gjordes för några år sedan en stor undersökning av hur ändrade öppettider påverkades i 18 städer. De förlängdes i tio städer, förkortades i fem och i tre skedde inga förändringar. Studien visade att för varje timma som krogen höll längre öppet ökade polisrapporterat våldet med 15 procent. Men det gällde bara hälften av de undersökta krogarna. Resultaten spretar väldigt mycket.

 • Vad tror du om Visbyförsöket?
– Det kommer bli väldigt spännande se hur det kommer bli. Visby är ju en liten stad med många krogar i en relativt sluten miljö med ringmuren som omsluter citykärnan. Vi får se, svarade Thor Norström till Drugnews.

Meit Fohlin (S) i kommunstyrelsen förklarar varför de godkänt att Visbys krogar ska få hålla öppet en timma längre på nätterna.
– Vi var väldigt tveksamma när förslaget kom upp, men eftersom det är under en begränsad period och forskare ska utvärdera försöket, så bestämde vi oss för att prova, sade hon.

En samarbete med bland andra polis, socialtjänst, krögare och bonden i området pågår. Och polisen håller kontinuerlig dialog med krogarnas ordningsvakter.

Stefan Lundin, som representerade Visita vid seminariet, välkomnar försöket och tycker det är positivt för restaurangnäringen i Visby.
– Vi har länge fört diskussion om att sluta servera alkohol redan en timme före stängning, mot de 30 minuter som gäller nu. Vi tror det skulle minska våldet avsevärt, säger Stefan Lundin.

– Ansvaret för näringen måste också förtydligas, samarbetet med polis och kommun måste förstärkas. Generellt är det bra och naturligt med längre öppethållande och det är bra att Visby nu gör ett försök, avslutar han.

Moderator vid seminariet i Soberian var Gabriel Romanus.

Annonser