Ungas drogvanor gläder och oroar ministern

Barnminister Maria Larsson (KD) gläds över att fler skolelever säger nej till alkohol, men oroas över att narkotika inte minskar bland unga.
Regeringen har utsett en samordnare inför det viktiga FN-mötet om narkotika 2016.

I veckan släpptes CAN:s enkät om att alkohol- och tobakskonsumtionen fortsätter att minska. Mindre än hälften av elever i niondeklassen har druckit alkohol senaste året och berusningsdrickande minskar såväl på grundskolan som på gymnasiets årskurs 2.

Ansvarig minister Maria Larsson kommenterar undersökningen för Drugnews i Almedalen:
– Fantastiskt resultat. En hel del av det jobbet har Sveriges föräldrar gjort. Du har blivit duktigare med att inte köpa ut och bjuda på alkohol hemma, att hålla en restriktiv linje som vuxna inte gjorde tidigare.

Bakom det ligger ett målmedvetet arbete att ge föräldrar kunskap och stötta dem i sin uppfostran. Lära dem hur de kan samtala med sina barn. Arbete på lokal nivå, information genom IQ:s Tonårsparlören och årlig uppföljning av ANDT-strategin för att ”göra rätt saker”.
– Det är mycket arbete bakom, men grovjobbet har föräldrarna gjort. Samtidigt finns en hälsotrend i samhället, säger Maria Larsson.

Men samtidigt visar skolenkäten att de som prövat narkotika – främst cannabis – ökar något, i nian har 9 respektive 7 procent av pojkar och flickor prövat någon gång. På gymnasiet var femte pojke och 14 procent av flickorna.

– Ökningen är måttfull, låg i ett internationellt perspektiv, och motsvaras inte av nedgången för alkohol. Men det är oroande och det är därför vi storsatsar i en cannabissatsning. Riktad såväl till ungdomar som deras föräldrar.

Det handlar om ge kunskap om drogers skaderisker och forskningsrön, balansera det som de läser på nätet.

Tyvärr är inte allt sant på nätet. Det går inte att skrämma unga. Även här behövs föräldrarna, de måste lära sig känna igen droger och tala med sina ungdomar runt köksbordet, säger ministern.

Maria Larsson i Almedalen talade om global drogpolitik.
Maria Larsson talade i Almedalen om global drogpolitik hos RNS. T v Per Johansson .

Hon medverkade i torsdags i ett arrangemang om internationell narkotikapolitik i RNS-tältet i Almedalen. Hon talade om att bilda allianser med bundsförvanter för att bemöta legaliseringsförespråkare och de som vill rucka på FN:s restriktiva narkotikakonventioner.

Hon tror Storbritannien, Irland och Estland är sådana partners, medan nordiska länder som Norge och Danmark blivit ”lite svårare” att samarbeta med i narkotikafrågan. USA och Sverige har sedan tidigare ett nära samarbete på federal nivå, även om legaliseringsförsöken i några amerikanska delstater följs med oro.

2016 håller FN:s generalförsamling en särskild session om narkotika. Ministern reser nu runt för att värna en balanserad narkotikastrategi där både förebyggande, kontroll och vård betonas.

Hon har nyligen träffat WHO:s chef Margaret Chan som är inne på samma linje. Sverige har placerat en medarbetare i WHO (Maria Renström) för att arbeta med narkotikafrågan inför FN-mötet.

Hans Lundborg
Hans Lundborg

Och i torsdags utsågs formellt regeringen även Hans Lundborg, tidigare svensk ambassadör i Wien med stor erfarenhet av FN-arbete om drogpolitik. Han ska samordna regeringens arbete inför det avgörande mötet i New York.

– Han har ett stort kontaktnät och ett otroligt engagemang för en restriktiv politik, vi behöver honom, säger Maria Larsson till Drugnews och skyndar vidare i Visby.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser