CAN: Färre ungdomar dricker alkohol

Drickande av alkohol fortsätter minska bland skolelever. Färre än hälften – 46 procent – av 15-16-åriga ungdomar uppger att de druckit alkohol senaste året, enligt CAN:s nya enkät som presenteras idag.

Det är lägsta andelen sedan drogvanemätningarna inleddes bland svenska skolelever 1971. För 15 år sedan var motsvarande siffra hela 80 procent som drack alkohol.

En stor nedgång, konstaterar Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som gör enkäterna.

Också när det gäller berusning har andelen sjunkit, bara 7 procent av eleverna i nionde klass uppger att de varit fulla vid 13 års ålder, skriver Sveriges Radio.
Senaste enkäten gjordes i våras och omfattar även frågor om tobak, e-cigaretter och narkotika.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser