Digitala recept ska minska läckage

För att minska risken av manipulerade recept för narkotiska läkemedel får Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om pappersrecept kan ersättas av digital förskrivning.

Idag är det bara tio procent av mediciner som förskrivs på gamla receptblock, övriga sänds av läkarna digitalt till apoteken och är svårare att manipulera. Det är mest privatläkare som använder pappersrecept, men idag finns digitala alternativ.

Pappersrecept förekommer ofta vid felaktig förskrivning. Exempelvis pillas etiketter bort så att recept som används ser ut att inte expedierats, siffra för mängd ändras eller blanketter stjäls eller erbjuds till försäljning med läkarens underskrift.

Nu ger regeringen Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det är möjligt att minska eller helt upphöra med pappersrecept för narkotikamediciner. Fler e-recept skulle ”förbättra säkerheten för patienter och förskrivare och minska läckaget ut i missbruksledet”, enligt socialminister Göran Hägglund.

De två myndigheterna ska senaste 30 maj 2015 redovisa uppdraget för regeringen.

Annonser