Färre våldsbrott när krogar stänger tidigare

Sedan tidigare krogstängning infördes på fredagsnätter i Göteborg har våldsbrotten minskat. Forskare menar att det finns skäl att utöka restriktionerna ytterligare för att minska skador.

Sedan 16 augusti 2013 får krogar och restauranger med serveringstillstånd inte längre servera alkohol efter 03 istället för som tidigare 05 på fredagsnätterna. Det var en kompromiss efter en het politisk diskussion om att stänga redan klockan 02 för att minska bråk och våld.

Däremot tillåts fortfarande nattöppet med alkohol på lördagar till 05.

Två forskare konstaterar nu i en debattartikel i GP att restriktionerna fungerat.

I en masteruppsatsen ”Dags att gå hem?” i kriminologi har Jenny Wigren studerat vad som hänt. Hon har gått igenom polisanmälda misshandelsfall i Avenyområdet (män/kvinnor 18 år och äldre, samt våld mot tjänsteman), patienter (18-40 år) med våldskador på akutmottagningar och kollektivtrafikens incidensrapport.

Det visar sig att våldbrotten har minskat under fredagsdygnen efter kortare öppettiderna på krogar. Både vad gäller polisanmälningar och våldskador. Under lördagsdygn polisanmäls dock fortfarande lika många brott som tidigare, men färre skador av våld registreras på akutsjukhusen.

Och våldsbrott har inte på fredagar flyttat över till andra delar i Göteborg, vilket enligt forskarna tyder på att inte svartkrogar inte ersatt restauranger som stänger tidigare.

Restriktionerna infördes under en tid när våldet redan börjat minska i offentliga miljöer, men skillnaden mellan fredagar och lördagar är änå mycket tydlig. Särskilt då flera krogar startat After-work för att kompensera bortfallet av de två nattimmarna på fredagar.

”Resultaten från denna studie ger inga skäl för att häva restriktionen av öppettider under fredagsnatten. I stället borde man pröva att utvidga den i syfte att ytterligare minska våldsbrotten och därmed reducera olika skadeverkningar och öka människors livskvalitet”, skriver kriminologen Jenny Wingren och sociologen Sven-Åke Lindgren i debattartikeln.

Annonser