Malawi – fattigdom och cannabis

Nelson Baziwelo Zakeyu föreläste på World Forum. Foto: Pernilla Rönnlid
Nelson Baziwelo Zakeyu föreläste på World Forum. Foto: Pernilla Rönnlid

Malawi i södra Afrika är fattigt, många ungdomar går inte i skolan. Cannabismissbruket accelererar, illegal odling och smuggling är omfattande. För att bekämpa problemen krävs internationella insatser och förebyggande program riktat till unga, enligt aktivist.

Malawi är ett kustlöst land i södra Afrika och gränsar till Moçambique, Tanzania och Zambia. Av landets befolkning på 13,2 miljoner bor 83 procent på landsbygden. På Human Poverty Index är Malawi rankad som nummer 164 av 177 länder, alltså det trettonde fattigaste landet i världen. 20 procent de malawiska ungdomarna har aldrig gått i skolan.

D126-Malawi-Map– Malawi står inför ett ökande problem i när det gäller produktion, missbruk och handel av cannabis, sade Nelson Baziwelo Zakeyu på konferensen World Forum Against Drugs i Stockholm nyligen.

Han är sedan 2006 är chef för Drug Fight Malawi och har arbetat många år som socialarbetare och aktivist mot marijuana (”chamba” och ”Malawi Gold”).

Trots att det är olagligt att odla, inneha och använda cannabis, förekommer den i flesta delarna av landet. Malawi Gold anses ha hög kvalitet och kallas ibland lokalt för chamba, odlas särskilt i centrala och norra regioner, som Mzuzu.

Drogen har odlats länge i landet, ända sedan slavhandelns tid och det finns traditionella föreställningar och myter i landet om att marijuana botar mässling, gör människor intelligenta och förbättrar den sexuella potensen.

Politiker och andra kända personer i landet förknippas ofta med odling och handel med cannabis och runt om i landets byar finns småskaliga odlingar för lokal konsumtion.

Många ungdomar i Malawi faller offer för marijuana på grund av att den är lätt tillgänglig och för att priserna är överkomliga.
– För lokala handlare blir unga människor som hoppar av skolan en lättillgänglig målgrupp, berättade Nelson Baziwelo Zakeyu.

Cannabis är numer en lika vanlig drog som alkohol och tobak i Malawi. De flesta av de som missbrukar marijuana, 96 procent, är män och singlar. Undersökningar visar att antalet patienter som är beroende av marijuana vid två av de stora statligt drivna psykiatriska sjukhusen ökar. En indikation på att missbruket ökar.

Tobak och majs är två stora exportprodukter för landet, men illegal marijuana ökar också kraftigt. Drogen exporteras till andra länder, beslag har gjorts i bland annat Sydafrika, England, USA och Nederländerna på väg till Estland, Zimbabwe och Moçambique.
– Malawisk marijuana anses vara av god kvalitet och är därför lätt att sälja, sade Nelson Baziwelo Zakeyu.

Nära 2,5 ton "chamba" beslagtogs av polis i april 2013. Skärmdump: Malawi Voice
2440 kilo ”chamba” beslagtogs av polis i april 2013. Skärmdump: Malawi Voice

Narkotikahandeln i Malawi bekämpas genom att polisen ingriper mot smugglare vid landets gränser. Beslagen där har ökat av cannabis, men även inne i landet. Från två kilo i början av 1990-talet till 60 ton 2010. Idag går fler fall till domstol och polisen förstör cannabisodlingar runt om i landet.

Det civila samhällets bekämpar cannabis genom utbildningsprogram om riskerna med droganvändning och öppna möten hålls i både städer och på landsbygden. Civilsamhället försöker också mobilisera för att få politiskt stöd, men det är svårt på grund av brist på både teknik och ekonomiska resurser. Den politiska viljan är bristande och även intresset, både lokalt och internationellt, menade Nelson Baziwelo Zakeyu.

– Gemensamma internationella insatser är av största vikt för att marijuanamissbruk och smuggling ska kunna bekämpas i Malawi. Länder i södra Afrika, speciellt Malawi, behöver komma med i World Federation Against Drugs arbete för att bekämpa marijuana globalt. Vi behöver också genomtänkta preventionsprogram som riktar sig ungdomar i gymnasieskolor och högskolor. Det är brådskande på grund av deras sårbarhet, sade Nelson Baziwelo Zakeyu.

• Även Wikipedia och norska Forut har använts som källor.

Annonser