Sprutbyte i Uppsala dröjer

Förslaget om att starta sprutbyte för narkomaner i Uppsala återremitteras. Det beslutade landstingsfullmäktige efter lång debatt, trots att en majoritet är för ett program.

Med röstsiffror 24 för återremiss, 43 emot och två avstod, så går Miljöpartiets motion om att gå vidare med sprutbyte i Uppsala tillbaka till landstingsstyrelsen. Det räckte med att minst en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss, enligt reglerna (”minoritetsåterremiss”).

Det innebär inte att ett sprutbyte stoppas, men att det drar ut ytterligare på tiden. Flera talare ansåg att MP:s förslag inte var finansierat (kostar cirka 4,5 miljoner per år), fullt ut planerat eller att man bör avvakta Stockholmförsöket utvärdering.

Andra tyckte det ger fel signaler att dela i verktyg till missbrukare och saknas tillräcklig evidens om att det är effektivt mot spridning av hiv och hepatit.

Flera ledamöter stöder dock ett sprutbyte för narkomaner i Uppsala, även om frågan anses komplex och svår.
– Men vi vill få igång ett program mot smittspridning och med bred kontaktyta, så snart som möjligt. Helst före 2016, en återremiss sinkar det, sade Johan Edstav (Mp) som lagt förslaget.

• Partierna är splittrade även inbördes, se tidigare Drugnews-artikel.

Annonser