Sprutbyte även i Uppsala?

Idag väntas landstingsfullmäktige i Uppsala ta ställning till om ett sprutbyte för narkomaner ska starta i staden. Det blir i så fall det femte i offentlig regi i landet.

Tidigare finns sprutbytesprogram i Malmö, Lund (avdelning i Helsingborg) och senaste åren har nya startat i Kalmar och Stockholm.

I Uppsala har debatten pågått länge. Det är Miljöpartiet som lagt ett förslag om sprutbytesprogram som nu landstingsfullmäktige ska ta ställning till.
Avsikten är att minska smittspridning av infektionssjukdomar som hiv och hepatit, erbjuda vaccination och behandling och försöka locka personer som annars inte kommer i kontakt med vård.

Tidigare har Uppsala kommun ställt sig positiv efter två utredningar. Ett positivt besked på tisdag möjliggör för landstinget att vända sig till Socialstyrelsen med en ansökan.
Men flera partier är splittrade, exempelvis Moderaterna och Folkpartiet. I en debattartikel i UNT i helgen menar MP-ledamöter att Folkpartiet ”verkar fega ur”. Fp svarar idag att man vill införa sprutbyte, men att Mp:s ”motion saknar finansiering.

Sprutbytesprogram har länge varit en het potatis. Motståndare menar att det ger fel signaler från samhället att tillhandahålla injektionsverktyg för narkomaner. Medan förespråkare menar att det är inte handlar om narkotikapolitik, utan är en smittskyddsfråga.

Internationell forskning och svenska erfarenheter visar överlag att sprutbyte kan ha effekt mot hiv, däremot är skyddet mot hepatit mer tveksamt.

• På senare tid finns fler källor till rena sprutor, vid sidan av sjukvården – bland andra Brukarföreningen delar ut till missbrukare och dessutom kan sprutor beställas via internet.

Annonser