Kommuner ska utbildas om kontrollköp

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att utbilda och informera om hur kontrollköp som tillsynsmetod ska användas vid butikers försäljning av folköl och tobak. Totalt 2 miljoner kronor avsätts.

Regeringen vill avsätta 1,5 miljoner kronor under detta år och 500 000 kronor 2015 för att utbilda länsstyrelserna att vidareförmedla kunskap om kontrollköp till kommunerna. Detta under förutsättning att riksdagen godkänner insatsen.

Från 1 maj i år är det ånyo tillåtet att kommuner får göra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera att butiker följer åldersgräns (18 år). Syftet är att stöda dialog mellan kommun och näringsidkare.

Men kontrollköp får inte bli grund för någon administrativ åtgärd, typ dra in säljtillstånd, sedan polis och lagrådet kritiserat ett sådant förslag som ett slags ”brottsprovokation”.

Efter ett JO-beslut 2009 slutade kommuner att skicka ut personer som såg unga ut att göra ålderskontroller, sågs som ”dold myndighetsutövning” utan lagstöd. Men sedan lagen ändrats, så kan metoden i modifierad form börja användas igen.

Annonser