Många cannabinoider på gång stoppas

Folkhälsomyndigheten vill att regeringen klassar 21 nya cannabinoider som förekommer i ”rökmixar” som hälsofarlig vara. Och föreslår dessutom att fem substanser klassas som narkotika. Drogerna säljs främst via internet.

Orsaken till förslagen att klassa ämnena är ökat antal beslag och att sjukvården fått in flera fall som förgiftats av drogerna. Även information från experter och nätet visar att användningen innebär hälsorisker.

– Vi kör snabbspåret och beslut om klassning är på gång, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på Socialdepartementet, till Drugnews.

• De 21 syntetiska cannabinoider som främst förekommer i s.k. rökmixar/Spice-produkter och föreslås klassas som hälsofarlig vara är:
AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, THJ-2201 och FUBIMINA

De fem andra substanser som föreslås klassas som narkotika är:
MT-45, W-15, 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin har mer centralstimulerande påverkan.

Annonser