Drogforskarpris till Anders Romelsjö

Anders Romelsjö, läkare och professor på Karolinska institutet, får årets drogforskningspris av CAN för sina bidrag inom alkoholforskning och effekter av förebyggande insatser och behandling.

Han har i sin forskning bland annat synliggjort alkoholproblem i samhället och hur de leder till ökad dödlighet, sjuklighet, men också får sociala konsekvenser. Han har i studier visat att förändringar i totalkonsumtionen varierar i olika befolkningsgrupper, exempelvis utifrån socioekonomisk position och har därmed nyanserat modellen.

Som distriktsläkare var han även pionjär om att lyfta vikten av sekundärprevention inom primärvården. På narkotikaområdet har hans forskning om effekter av underhållsbehandling varit betydelsefull.

Anders Romelsjö arbetar idag på Institutionen för folkhälsovetenskap på KI och var tidigare professor vid Sorad på Stockholms universitet.

CAN:s drogforskningspris på 25 000 kronor utdelades i onsdags vid CAN:s årsmöte Stockholm.

Annonser