Drottningen invigde World Forum

D88-Wfad.invigning2
Drottning Silvia varnar för legalisering av narkotika. Andra talare fr v Sten Nordin, Maria Larsson, Kevin Sabet och värdarna Kian Reme, ECAD, och Sven-Olov Carlsson, WFAD.

UPPDAT | World Forum Against Drugs öppnades i måndags. ”Målet bör vara en drogfri värld”, sade drottning Silvia som invigde konferensen i Stockholm.

Hon beskrev hur fattigdom, korruption och elände följer i narkotikans spår och att särskilt barn drabbas. Hon påminde om att barnkonventionen, som de flesta länder undertecknat och nu firar 25 år, är tänkt att skydda unga.

Det finns uppgifter om att unga flickor börjar tidigare än pojkar med att pröva narkotika.
– Vi får inte låta droganvändning bli accepterat, utan uppmuntra till att inte prova. Nolltolerans tillsammans med behandling och kontroll bör vara strategin.

Drottningen är bekymrad över att legaliseringsrörelsen flyttar fram positioner. Och menar att FN-mötet 2016 i New York om narkotikafrågan kan bli avgörande.
– Vi måste slå vakt om en internationell policy mot droger. Jag är övertygad om att det går att förebygga och tackla drogproblemen, sade hon och tackade initiativtagarna bakom den restriktiva konferensen.

D88-MayaCiggÄven barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) lyfte i sitt tal vikten av att skydda barnen och föra ut kunskap om cannabis skadeverkningar.
– Cannabis är farligt i sig självt och dessutom en inkörsport till andra droger, visar forskningen, sade hon och hänvisade till den stora cannabiskonferens som regeringen ordnade i höstas.

Hon försöker bygga allianser mellan länder för att stå emot legaliseringsivrare. Men även nerifrån och upp – ”Bottom up!” – och betonar att civilsamhället, föreningar och exempelvis sportklubbar på lokal nivå måste engageras. Hon lyfte även fram samarbetet mellan polisen och Maria Ungdom i Stockholm (Mumin), där unga som grips för narkotikabrott tas till förhör direkt vid Maria Ungdom och erbjuds behandling.

– Jag är mer optimistisk än tidigare, fler ställer upp och det finns intresse för Sveriges breda ANDT-strategi. EU-länderna var eniga vid FN-mötet i Wien nyligen om att det finns ingen plats för legalisering, sade Maria Larsson efteråt till Drugnews.

Kevin Sabet
Kevin Sabet

En som gjorde avtryck på mötet var Kevin Sabet, direktör på Smart Approaches to Marijuana, i USA – som förespråkar en folkhälsostrategi.
Han varnar för att kunskapen om cannabis faror inte sprids. Om att 1 av 6 som prövar marijuana blir beroende; ungas hjärnor är särskilt sårbara, att IQ-nivån påverkas negativt; att russtyrkan är högre idag än när liberala amerikanska föräldrar var unga.

– Nu prövas legalisering i några delstater. Det handlar inte om personlig frihet, utan pengarna som styr. Nu blir Big Marijuana lönsam industri som lockar tobaksbolag och andra med olika marijuanaprodukter och vaporizers. Följ pengarna! Allt går ut på att tidigt få ungdomar i beroende och tjäna gröna dollar, sade Kevin Sabet.

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) sade i sitt tal att han oroas över att droggifter sprids alltmer och problemen drabbar alla, utan geografiska eller sociala gränser. Barn som inte får växa upp utan droger, ska inte behöva stå ut med att deras länder gett upp och lyssnat på de som erbjuder enkla lösningar som legalisering.
– Det skrämmer mig att det finns regeringar som vill beskatta narkotika och profitera på andras elände, sade han.

• Narkotikakonferensen på Münchenbryggeriet i Stockholm lockar cirka 400 personer och är ett samarbete mellan ECAD:s borgmästarmöte och WFAD:s forum.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Annonser