Högre avgift till brottsofferfond

Stödet till brottsoffer ska stärkas genom att höja fängelsedömdas avgift att betala från 500 till 800 kronor.

Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att avgifterna höjs från 1 januari 2015 för att stärka brottsofferfonden. Även avgift för den som avtjänar fängelsestraff genom bära fotboja föreslås få betala högre avgift, från 50 till 80 kronor per dag.

– Med de här förslagen tydliggörs gärningspersonernas ansvar för stödet till brottsoffer samtidigt som brottsoffrens ställning stärks, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.

Om förslagen godkänns så beräknas brottsofferfonden tillföras cirka 18 miljoner kronor mer per år till total cirka 49 miljoner kronor. Fonden finansierar även ideella organisationer som arbetar med stöd till brottsoffer och forskning.

Promemoria: Förslag till höjning av avgifterna till brottsofferfonden (pdf-fil, sid 17).

Annonser