Priser i hela narkotikakedjan följs

Ulf Guttormsson, CAN, följer narkotikans prisutveckling.
Ulf Guttormsson, CAN, följer narkotikans prisutveckling.

Sedan 1988 har gatupriserna för olika narkotikasorter i princip halverats i Sverige. Nu börjar CAN även insamla priser i grossist- och mellanled för att bättre följa narkotikamarknadens trender.

Statistiken bygger på att polisen i varje län två gånger om året rapporterar in förekomst och priser om narkotika till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I senaste rapporten om narkotikapriserna åren 1988-2013 syns att nedgången i gatuled främst skedde under 1990-talet och beskrev en ökad tillgång på droger i Sverige. Flera sorter har sedan legat på en betydligt lägre prisnivå.

Vanligaste illegala drogen cannabis har dock ökat något senare år, (till cirka 100 kronor per gram för hasch och marijuana). Marijuana rapporteras numer in från hela landet, vilket tyder på att den blivit allt vanligare.

– Varför priset ökat på cannabis är osäkert. Det kan bero på effektivare rättsväsende, ökade kvalitet med högre THC-halt, en faktiskt ökade efterfrågan eller en kombination av dessa, säger Ulf Guttormsson, rapportförfattare och avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Senare år har amfetamin sjunkit ytterligare något i pris till cirka 250 kronor per gram i missbrukarled (vilket är en tredjedel av prisnivån 1988). Detta trots flera stora beslag av drogen.

Sergels torg
Sergels torg

Även heroinpriset sjönk mycket under åren, men allt färre inrapporter tyder på en minskad förekomst i landet. (Men i Stockholm sjönk priset på vitt heroin kraftigt och dödsfall ökade när ligor dumpade pris på mättad marknad, som Drugnews rapporterat om).

Kokain har blivit mer spridd under åren, tre av fyra polislän rapporterar priser numer (ca 900 kronor per gram i konsumtionsledet). Regionala skillnader finns, överlag är narkotika lite dyrare i norra landet och något billigare i Sydsverige.

– Men trots en prisnedgång överlag, så har Sverige högre narkotikapriser i en internationell jämförelse. Det beror delvis på det geografiska läget med längre frakt för smugglare, men nog också på skarpare kontroll och en mer restriktiv politik, säger Ulf Guttormsson.

Nu ska även CAN börja samla in narkotikapriser i grossist- och mellannivåled. Redan i år finns handel med kilovis av olika droger med. Ofta är de en tredjedel jämfört med detaljistledet. Även här märks en viss prisuppgång för cannabis och möjlig nedgång för amfetamin och kokain. Men uppgifterna är osäkra – observationsperioden är kort och få polislän har rapporterat priser på grossistnivå.

Från 2015 ska även priser på mellannivå börja insamlas. Detta efter önskemål från EU och FN.
– Man vill få in prisuppgifterna för att bättre kunna följa narkotikatrender i Europa, hur renhetsgrad och distributionsvägar ser ut. Detta för att kunna göra bättre analyser och effektivare bekämpa problemen, säger Ulf Guttormsson.

CAN-rapporten ”Narkotikapriser i Sverige 1988-2013″ (pdf-fil, 12 sidor, separata resultattabeller i Excel för olika preparat i gatunivå och grossistled).

Annonser