Kustbevakningen tvingas varsla

Kustbevakningen tvingas att varsla uppåt 150 personer och på sikt minska verksamheten eftersom inga mer pengar utlovas i regeringens vårproposition.

Första varslen om uppsägning läggs redan i juni då många i personalen har långa uppsägningstider. Det är för tidigt att säga var varslen kommer läggas.

Blir det neddragningar så får cirka 150 befattningar gå, det blir färre fartyg och kuststationer, 30-40 procent minskad närvaro till sjöss. Minskad ambitionsnivå för bevakning av hav och kuster.

Neddragningen gäller cirka 133 miljoner kronor för att få budget i balans kommande år. Om inga ökade anslag ges så får det konsekvenser, varnar myndigheten och pekar på längre ”insatstider för att rädda liv och miljö”. Även gränskontroll och förmåga upptäcka oljeutsläpp påverkas.

Judith Melin, gd
Judith Melin, gd

− Det är olyckligt att vi inte får något besked ännu om vår långsiktiga budget. Men vi fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag enligt våra äskanden i höstens budgetproposition och hoppas att vi ska slippa gå till uppsägningar vid årsskiftet, säger generaldirektör Judith Melin i ett uttalande.

Myndigheten har sedan 2009 varnat för inte få budgeten i balans efter investeringar i fartyg, flygplan och ökade driftskostnader. Ökade anslag har begärts från regeringen, men inga besked ges i vårbudgeten.

Kustbevakningen och facket har legat på försvarsdepartementet och politiker för få information. Ny hoppas man på besked i samband med höstbudgeten.

Björn Hartvigsson
Björn Hartvigsson

– Det är väldigt dålig personalpolitik av regeringen att dröja så länge med besked att varsel hinner läggas. Det leder till oro för framtiden, vem som måste gå och påverkar arbetet, säger Björn Hartvigsson, ordförande för fackförbundet Tull-Kust, till Drugnews.

D66-KV-logKustbevakningen har cirka 740 årsanställda på 27 orter, huvudkontoret i Karlskrona. Dess flyg har basen i Skavsta. Myndigheten har fått ökade befogenheter och bistår bl a sjöräddning, polis, tull och Schengensamarbetet i EU. Nykterhetskontroll på sjön och i hamnar. Flera cigarettbeslag gjorts på båtar i Östersjön.

Annonser