Mette Marit: min far var alkoholist

Norges kronprinsessa Mette Marit berättade vid ett litteraturmöte om sin fars alkoholism och hennes svåra relation till döden. Hon får nu stöd för sin öppenhet. | Se hennes framträdande.

Kronprinsessan deltar i ”Litteraturtåget” som försöker sprida läsarglädje runt Norge. Vid en bokuppläsning i Snåsa kommun i onsdags höll hon en känslofylld uppläsning av författaren Karl Ove Knausgaards bok ”Min kamp” och berättade om sin egen barndom.

– När min far dog så var det mycket som var osagt, mycket jag inte förstod och mycket som jag klandrade mig själv för. Knausgaard skrev om sin far, men det känns som om han skrev om min, sade hon i videon som lagts ut av hovet.

Hon hade som barn känt skam och sårbarhet.
– Jag hade så mycket att dölja eftersom ingen av mina vänner visste att min far var alkoholist. Bland det svåraste i mitt liv har varit mitt förhållande till min far och till döden.
Kronprinsessans far Sven O. Høiby avled 2007.

Hon talade även om att böcker gett henne djupare förståelse om människors liv – om sexualitet, övergrepp, om att vara annorlunda, vara homosexuell eller transsexuell. Känna igen oss och förstå andra.
– Vi har alla behov av att bli älskade, bli sedda, älskade och respekterade…

Nu hyllas Mette Marit för sin öppenhet och mod.
– När kronprinsessan berättar om hur hon som barn påverkades av sin fars alkoholproblem, så bidrar hon till att bryta tabun. Vi hoppas att när hon berättar om sin uppväxt så blir det lättare för andra unga att berätta om sina problem och att fler får hjälp tidigare, säger Jan Elvereum, generalsekreterare i nykterhetsorganisationen Blå Kors, i ett uttalande.
Han menar att många, minst 90 000 barn och ungdomar i Norge, berörs av föräldrars skadliga alkoholvanor.

Videofilm via Youtube och Norska hovet från Litteraturtoget i Snåsa:

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser