Drogkommitté föreslås av forskare

Intensiv debatt i SVT Aktuellt om cannabis i måndags kväll. Beroendeforskaren Fred Nyberg varnade för faror med drogen medan sociologiprofessor Ted Goldberg anser att Sverige bara tar in vissa ståndpunkter och vill att en drogkommitté utses.

Debatt i Aktuellt mellan beroendeforskare Fred Nyberg och sociologiprofessor Ted Goldberg (drygt 5 minuter):

Debatten hölls strax efter att Vetenskapens Världs sänt ett långt reportage om legaliseringen av marijuana i amerikanska delstaten Colorado.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala, hänvisade till allt fler studier pekar på cannabis negativa effekter på hjärnan.
– Man legaliserar inte bort cannabis skadeeffekter. Den har i synnerhet effekter på ungas hjärnor. Den påverkar koordination, motoriken, tankeförmågan och har även effekt på det psykiska välbefinnande, sade han.

Medan Nyberg stöder en restriktiv narkotikasyn, så är hans meddebattör mer liberal. han menar att risker finns med drogen, men att om de skulle vara så stora som ofta sägs så borde det märkas även i Nederländerna.

Goldberg föreslår inte en legalisering just nu, men tycker att de experiment som nu inleds i Colorado, Washington och Uruguay med försäljning av marijuana för nöjesbruk blir intressant följa.

Båda professorerna anser att effekterna av cannabis bör undersökas mer. Goldberg tycker att Sverige hittills bara tar till sig information som stöder en viss ståndpunkt och information och önskar att en kommitté utses.

– Jag vill ha en vetenskaplig kommitté som undersöker alla sidor av saken. Som inte ljuger eller överdriver, vi måste förstå att vilken drogpolicy vi än har, så har den nackdelar, resonerade Ted Goldberg.

Fred Nyberg tyckte också att vi behöver ägna mer vetenskap om cannabis, särskilt som koncentrationen av rusämnet THC ökar behövs mer forskning. Han hoppas att beslutsfattare avsätter resurser till det.

Chatt i SVT efter programmet med tre forskare och reporter och många frågor från tv-tittare.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser