Rökförbud skyddar barn

LONDON Rökförbud på allmänna platser kopplas till tydliga hälsovinster även för barn, såsom färre tidiga födslar och barnastma, visar en forskningssammanställning i Lancet. Rökfria områden kan bli fler i Sverige.

Forskare har gått genom elva studier i länder där lagarna skärpts mot rökning. Totalt granskades 2,5 miljoner födslar och en kvarts miljon sjukhusbesök om barnastma.

För tidiga födslar minskade tio procent och lika stor andel färre barn vårdades för astma på sjukhus efter införande av rökförbud på offentliga platser.

I Sverige infördes rökförbud på restauranger och andra serveringar 2005. Idag så bor idag cirka 16 procent av världens befolkning i områden med där liknande regler införts. Men enligt artikelförfattarna i brittiska vetenskapstidningen Lancet utsätts fortfarande 40 procent av alla barn för passiv rökning.

Nu utreds i Sverige hur fler allmänna platser kan bli rökfria för att även skydda de som inte röker (väntkurer, tågperronger, entréer etc.).

Studien i Lancet väcker uppmärksamhet.
– Den här typen av forskning kan ju leda till att man även utifrån politikområden tittar annorlunda på frågan, säger Anna Jansson enhetschef på Folkhälsomyndigheten till Sveriges Radio.

Myndigheten ser över hur rökförbudet ska kunna omfatta fler ställen.
– Vi ska utreda och analysera förekomst av passiv rökning och speciellt där barn vistas. Och sen ska vi lämna förslag för att ytterligare minska passiv rökning på de här platserna, säger Anna Jansson till SR.

• Studien ”Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis” (Been et al) publicerad i 28 mars Lancet.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser