Alkoholtrend: mindre supa – mer jobbskåla

Det är mindre accepterat idag att dricka sig berusad, men har blivit mer okey att ta ett glas vin i vardagen, exempelvis skåla på arbetsplatsen. Det visar IQ:s alkoholindex om alkoholattityder med 8 000 deltagare åren 2010-2013.

Magnus Jägerskog berättar om IQ:s alkoholindex.
Magnus Jägerskog, IQ, berättar om svenskars alkoholattityder.

Undersökningen har under fyra år följt attityder till alkohol i Sverige med särskild betoning på berusningsdrickande. Två tusen personer per år från 16 år och äldre har frågats om sin inställning till nio påståenden.

Attitydernas rörelse går mot mer återhållsam inställning till berusningsdrickande, men en mer tillåtande syn i vardagsdrickande.
– Att dricka sig berusad är idag allt mindre socialt accepterat. Men vi ser också att vardagskonsumtionen av alkohol ökar och blir allt mer normaliserad, risken med detta är att vi långsamt dricker oss in i ett beroende, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, ett dotterbolag till Systembolaget.

Det är särskilt bland unga vuxna som största förändringarna kan ses om attityder till berusningsdrickande, möjligen efter att konsumtionen minskat bland ungdomar som de tar med sig i inställning när de blir äldre, resonerar Jägerskog.

Om påståenden som att bli berusad när man är på restaurang hade andelen som svarar ”helt fel” och ”mer fel än rätt” ökat från 57 procent år 2010 till 73 procent ifjol. Om att någon gång dricka sig berusad på en privat fest var andelen ”helt fel” och ”mer fel än rätt” 25 procent år 2010, och ökade till 28 procent ifjol.

Om att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet hade andelen som svarade ”helt fel” och ”mer fel än rätt” sjunkit från 63 procent 2010 till 53 procent ifjol. Att vid enstaka tillfällen i familjen bjuda unga under 18 år på alkohol hade andelen som tycker det är ”helt fel” och ”mer fel än rätt”, minskat från 74 till 70 procent mellan åren.

De flesta svenskar anser att det är fel att dricka ett glas vin eller öl under graviditeten, andelen som tycker det är fel har ökat från 76 till 82 procent mellan 2010-2013, enligt IQ:s alkoholindex.

Rapporten presenterades i tisdags där även deltog forskarna Mats Ramstedt och Jonas Raninen, verksamma vid Karolinska institutet, som varit med som analytiker och medförfattare. De menar att förändringen i attityder i IQ:s alkoholindex följer de konsumtionsmätningar som görs. Fler dricker under vardagssituationer, men rena berusningsdrickandet har sjunkit något.

– Mer vin och bubbel, mindre starksprit i glasen. Men ökat vardagsdrickandet kan samtidigt göra det svårare för personer med alkoholproblem att klara sig, säger forskaren Mats Ramstedt till Drugnews.

Om det är attityderna som påverkar alkoholvanorna eller omvänt är det svårare att säga. Sambandet finns men är komplext, få studier har tidigare gjorts i landet.

I telefonintervjuerna med personerna i undersökningen som Novus gjort framgår också:
• yngre personer har en mer tillåtande syn på alkohol än äldre

• kvinnor har en mer återhållsam attityd till alkohol än män

• föräldrar med yngre barn verkar ha en mer tillåtande attityd till alkohol än föräldrar med barn över 9 år

• personer med hög alkoholkonsumtion har en mer tillåtande attityd

• inkomst och utbildning påverkar inte alkoholattityder särskilt mycket, men högre utbildade verkar ha en något mer återhållsam attityd

IQloggaIQ:s rapport Alkoholindex 2010-2013, ”Mer återhållsam attityd till berusning”, (pdf-fil, 16 sidor).

Annonser