Körsång rena medicinen

Sedan körsång vid årsskiftet introducerades på schemat på äldreboendet Östralycke i Karlshamn har välbefinnande ökat och medicinförbrukningen mer än halverats.

Cirka femton boende på demensavdelningen i Asarum har sedan januari samlats en gång i veckan och sjunger tillsammans i kör och fikar.

En av sångfåglarna är Ingegerd Stam.
– Det pirrar lite inombords. Min favoritsång är ”Räck mig din hand”, den drar mig tillbaka till gamla tider, säger hon till P4 Blekinge.

Sedan körsången introducerades på äldreboendet har antalet medverkande ökat och medicinering mot oro och aggressivitet minskat markant. Att de mår bättre märks även i två kvalitetsregister som mäter hur de boende äter och sover. Innan körledaren Kerstin Pettersson kom dit med sången, så låg de flesta på nio av tio på en skala. Efteråt har det halverats och några ligger även på siffran tre.

Förutom körsången, som det nu är kö till, så har individen placerats i fokus. Alla aktiviteter utgår från de boendes intressen, som bland annat anhöriga berättar om. Nagelvård, varma bad eller bakning. Och allt följs upp.

Att fokusera på det friska bromsar demenssjukdomen, menar personalen.

Per-Olov Sandman, professor i omvårdnadsforskning, säger i programmet Nordegren och Epstein i P1, att aktiviteter som stimulerar trygghet, säkerhet och allmän gemenskap har bra effekter för alla människor.
Och att det kan förklara varför de behöver färre mediciner.

Lyssnakörsång från demensboendet Östralycke i Asarum

Annonser