Uruguay försvarar sitt marijuanaförsök

Diego Canepa försvarar lmarijuanaförsäljning
Diego Canepa försvarar marijuanaförsäljning

WIEN Uruguay inleder i år som första land statlig försäljning av cannabis. ”Vi ser oss inte som ledstjärna för andra, men vill pröva en annan väg när förbudet inte fungerar, säger Diego Canepa, landets representant vid FN:s narkotikamöte i Wien.

Det var i höstas som senaten antog vänsterregeringens förslag att börja sälja marijuana för att försöka rycka undan marknaden för organiserade ligor och mer fokusera på vård för den som fastnat i beroende.

– Förbudet har skapat stora problem, särskilt i Latinamerika. vi kan inte fortsätta med en strategi som uppenbarligen inte fungerar, säger Diego Canepa, som är chef för president José Mujicas kontor och talesman i drogfrågor, till Drugnews.

Han had tidigare i ett tal i FN försvarat Uruguays kontroversiella vägval och menar att de inte bryter mot de internationella konventionerna.
– Vi anser vi har rätt att försöka skydda våra invånares hälsa och tror att det här är den bästa vägen.

Hans säger att legalisering inte är den heliga gralen för narkotikaproblem, men att det är lättare att kunna kontrollera en synlig marknad, istället för en osynlig.

I april ska implementering av den nya lagen var klar och i november planerar Uruguay inleda försäljning av drogen. Varje invånare i landet som fyllt 18 år ska kunna köpa högst 40 gram per månad i licenserade apotek. Köpen och kunderna ska registreras i en statlig databas.

Dessutom kan invånare odla sex cannabisplantor för eget bruk och rökklubbar med högst 45 medlemmar får odla upp till 99 plantor per år.
– Men det handlar inte om införa en fri marknad, utan ska sälja marijuana så billigt och med bra kvalitet, så att vi kan konkurrera med den illegala marknaden. Ingen ska kunna göra profit. Det blir lite som en socialistisk marknad, vi har ju en tradition av monopol i mitt land, skrattar Diego Canepa som kallar sig socialdemokrat.

För att kontrollera kvalitet och att inte statligt odlade plantor kommer på avvägar ska varje planta märkas med ett särskilt chips.

Han säger att marijuana egentligen inte är ett stort problem bland ungdomar i Uruguay, utan det är värre med alkohol.

• Men varför skärper ni då inte reglerna kring alkohol, utan istället släpper cannabis fri? Kommer det inte locka fler unga att börja röka på?
– Nej, det tror jag inte, möjligen första året kan det bli en liten ökning, men det kommer nog avta. För övrigt håller vi på att införa striktare alkoholregler.

– Vi ger det här fem sex år för att bedöma hur marijuanaförsöket går, i annat fall får vi ändra strategi, svarar han, men tillägger att man inte kommer att gå tillbaka till ett förbud.

Men när Drugnews frågar vilka data som behövs för att kunna avgöra om försöket blir lyckat eller inte, så vet han inte det riktigt. Inte heller hans medföljande experter kan svara på frågan.

FN:s narkotikakontrollorgan INCB har kritiserat Uruguay för beslutet att tillåta cannabisförsäljning och att det är brott mot 1961 års konvention, men organet har inga sanktionsmöjligheter.
Yuri Fedotov, chef för FN-organet UNODC säger att han ännu inte ser att andra länder följer Uruguays exempel, att det kan bli en ny trend. Men anser inte att försöket är ”bokstavligen och i anda” med konventionerna.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser