FN: legalisera fara för folkhälsan

WIEN FN:s narkotikakontrollorgan varnar i sin årsrapport USA och Uruguay att gå vidare med sina ”missriktade initiativ” om cannabis. Legalisering kan leda till ”mycket allvarlig fara för folkhälsan”, enligt INCB.

I tisdags släppte Narcotics Control Board sin årsrapport för 2013 om narkotikasituationen i världen. INCB vill att medlemsländer slår vakt om de gemensamma tre narkotikakonventionerna och står emot liberaliseringsförsök av cannabis.

C077-RaymondYans1min
Raymond Yans

INCB-presidenten Raymond Yans skriver i förordet att en legalisering är allvarligt för folkhälsan. Han ser med oro för de ”missriktade initiativ” för legalisering av marijuana som nu prövas i amerikanska delstaterna Colorado och Washington och i Uruguay som i april öppnar statliga butiker för drogen.

Förutom att det är skadligt för befolkningens hälsa, så är det avsteg från de internationella konventioner som länderna har undertecknat, understryker Yans. Narkotika är endast tillåtet enligt fördragen att användas i forskning och av medicinska skäl.

– Narkotikasmugglare kommer att välja minsta motståndets väg, så det är viktigt att de globala ansträngningarna att tackla narkotikaproblemet är enat, säger Raymond Yans och fortsätter.
– När regeringar överväger sin framtida politik om detta, bör i främsta rummet vara långsiktig hälsa och välbefinnande för befolkningen.

I rapporten framförs att en bred kommersialisering av ”medical marijuana” (som tillåtits fler år innan drogen från årsskiftet även får säljas för nöjesbruk) följts av flera problem. Bland annat ökat antal trafikolyckor i Colorado med drogpåverkade förare, fler positiva drogtest för cannabis, fler cannabisrelaterade behandlingsfall.

”Alternativa strategier” att slå undan benen för den organiserade brottsligheten genom att legalisera drogen, som Uruguays regering argumenterar, ger han inte mycket för.

Legalisering av cannabis kommer istället leda till att fler användning drogen och att fler fastnar i beroende, varnas i rapporten. Jämförelser görs med tobaks och alkohol, som trots legalisering har en blomstrande svart marknad i många länder. Exempelvis på den brittiska inhemska tobaksmarknaden är var femte cigarett som röks insmugglad och i Kanada var tredje.

Även om alkohol är tillåtet, så grips fler i USA för alkoholrelaterade brott än av illegala droger (2 miljoner, respektive 1,6 miljoner gripanden 2012). Och samhällskostnaderna är större av alkoholmissbruk i många länder än missbruk av illegala substanser under internationell kontroll.

INCB:s rapport presenterades samtidigt på flera platser runt världen i tisdags. Den är ofta spretig och nämner olika trender i för olika droger i olika regioner.

FN-organet oroas särskilt över den olagliga odlingen av opiumvallmo – råvara för att göra heroin – i Afghanistan som ifjol var på rekordnivåer, 209 000 hektar. Samtidigt som det krigsdrabbade Afghanistan står för merparten av heroin i världen, så ökar även haschtillverkning där. ”
Läget är allvarligt och äventyrar att nå målen för internationell narkotikakontroll, enligt INCB-rapporten.

Cannabis, heroin och kokain är de mest använda illegala drogerna som kommer i kontakt med vården. Men behandlingserbjudanden räcker inte till och är mycket olika, pekar INCB på.  Endast en av sex med allvarligt missbruk (cirka 4,5 miljoner personer) får den vård de behöver. I Afrika bara en av 18, i Latinamerika och sydöstra Europa 1 av 11, och i Nordamerika en av tre.

Satsningar på prevention och behandling är ”förnuftiga investeringsval” för regeringar, för varje investerad dollar sparar man upp till tio i senare samhällskostnader, menar INCB-chefen Raymond Yans.D27-INCB-rapp2014

• Fotnot: INCB årsrapport för 2013 (pdf-fil, 121 sidor).

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser