Dubbelt fler dör av rökning än känt

Tobaksrökning kräver nära dubbelt fler liv än tidigare beräknat. Cirka 12 000 svenskar dör per år och runt 100 000 insjuknar i rökrelaterade sjukdomar, enligt en ny studie från Socialstyrelsen.

09cigg-1tagg_revers3.jpg
Livsfarligt

Största rökrelaterade folksjukdomarna är lungcancer, Kol, stroke och hjärtinfarkt och orsakade cirka 8 000 dödsfall årligen 2010-2012, varav 3 200 dör i lungcancer. Dessutom avled omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som beror på rökning, enligt den nya beräkningen.

Socialstyrelsen har tidigare beräknat 6 600 dödsfall av rökning per år. Men då räknades inte äldre rökare som levt över den förväntade medellivslängden med.

Nära 100 000 personer insjuknar per år blir sjuka per år av rökningen. Av dessa omkring 38 000 i de fyra största tobaksrelaterade folksjukdomarna, varav cirka 20 000 i kol. Lika många vårdas för lunginflammation till följd av rökning.

Även nya samband till sjukdomar som diabetes och reumatism konstateras.
– Det finns ett starkare samband mellan regelbunden rökning och att insjukna i allvarliga sjukdomar som leder till döden än tidigare känt. Också för äldre rökare. Det finns alltså än mer anledning att öka insatserna mot tobak, säger Magnus Stenbeck, forskare vid Karolinska institutet och en av Socialstyrelsens rapportförfattare, till Drugnews.

Forskarna har på regeringens uppdrag försökt ta fram bättre verktyg att mäta tobaksskador, och fann alltså att nära dubbelt så många som tidigare känt avlider årligen. De har gått igenom register över dödsorsaker, cancerfall, förlossningsskador och patientregister.

De har främst försökt beräkna rökares egna hälsorisker av tobak. Skador av passiv rökning och snus har inte ingått i studien på grund av osäkra data.

Risken att drabbas av sjukdom som kräver vård är mycket större för rökare, exempelvis 26 gånger större att få lungcancer, jämfört med ickerökare. Total 53 sjukdomar knyts till insjuknande av rökning i rapporten.

Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet, beror också på rökning. Men allt färre kvinnor röker under sin graviditet vilket märks i färre skador och dödsfall, berättar Magnus Stenbeck.

Antalet rökare minskar stadigt i landet och är idag knappt en miljon personer, på 1980-talet rökte var tredje vuxen svensk.

Dödsfall och insjuknande av rökning förväntas minska i framtiden. Men det tar tid, många av de dödsfall som sker nu återspeglar rökningen tidigare decennier som tagit många år att utveckla, enligt Magnus Stenbeck.

Läs rapporten ”Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar” (pdf-fil, 62 sidor)

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser