”Dags sälja legalt hasch i Köpenhamn”

Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) försöker återigen legalisera cannabis. Han vill att kommunen på försök startar odling och försäljning av drogen för att slå undan benen på kriminella gäng och ändra ungas drogvanor.

B1358-OverborgFrankJensen1
Överborgmästare Frank Jensen

Överborgmästaren menar att dagens nolltoleranspolitik inte fungerar.

– När vi hör av polisen att omsättningen av illegala haschhandeln i Köpenhamn är uppåt en miljard kronor om året, så är det svårt att argumentera för att nuvarande strategin fungerar. Tvärtom har hasch blivit mer utbrett senare år. Vi måste pröva nya vägar, säger Frank Jensen i en stor intervju i Berlinske.

Han tänker söka dispens i danska folketinget för att få pröva laglig narkotikaförsäljning under tre år i sex kommunala butiker i huvudstaden. Den som fyllt 18 år och är dansk medborgare ska få köpa upp till fem gram hasch om dagen, enligt Jensens ”Köpenhamnsmodell”.

För att säkra tillgång på cannabis så vill överborgmästaren att odling och produktion i offentlig regi ordnas och att vinsten av försäljningen ska gå till prevention och missbruksvård.

Två gånger tidigare har liknande ansökningar från honom fått avslag av regering och riksdag. Även i hans eget parti Socialdemokraterna har motståndet varit kompakt.

Men Jensen  – en gång justitieminister som stod upp för nolltolerans mot narkotika – ger sig inte. Han tror att förr eller senare kommer det bli en ändring i cannabispolitiken i Danmark.

I intervjun berättar Jensen att han själv rökt cannabis under skoltiden, men att det inte var ett rusmedel som han fick stor glädje av. Han tycker dock att vuxna ska får bestämma själva om man vill röka på.

– Vi har en plikt att skydda barn och unga. Men när man blivit 18 år och är myndig, så är det självklart något som den enskilde får bestämma om man vill pröva och använda. Men folk ska veta att det är skadligt, säger han i intervjun.

Hans kollega i kommunen, barn-. Och ungdomsborgmästare Pia Allerslev(Venstre), anser att det vittnar om dåligt omdöme att Jensen föreslår en legalisering av hasch.
– Jag anser att det är ett helt vanvettigt förslag. Det är inte en kommuns kärnuppgifter att verka för odling eller försäljning av hasch, säger hon till Berlinske.

På andra sidan Öresund har svenska politiker tidigare uppvaktat Köpenhamns ledning med sina farhågor om att ett legaliseringsförsök i Danmark negativt skulle påverka hela regionen.

Den 4 mars ska Jensens förslag presenteras i ekonomiutskottet och därefter behandlas.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser