Tobaksdirektivet antagit i EU

STRASBOURG EU-parlamentet antog i onsdags det omstridda tobaksproduktdirektivet. Större varningsbilder på paketen, e-cigaretter ska regleras, snuset får vara kvar i Sverige.

Röstsiffrorna i EU-parlamentet var 514 för och 66 emot, och 54 nedlagda röster. Alla svenska parlamentariker stödde direktivet i omröstningen, utom Piratpartiets Christian Engström som röstade nej. I mitten av mars ska ministerrådet rösta och sedan formellt enskilda medlemsländerna som sedan har upp till två år att införa direktivet.

Avsikten är att förebygga ohälsa och att de 700 000 tobaksrelaterade dödsfallen årligen i unionen ska minska.
– Det här är kulmen på flera års hårt arbete under intensiv lobbying från tobaksindustrin, säger brittiska Linda McAven (Labour) som lett parlamentets arbete med tobaksdirektivet, i en kommentar.

Alla är inte helt nöjda med resultatet.
– Det är ett urvattnat direktiv, där tobakslobbyn fått visst gehör. Men det är bättre än nuvarande direktivet och ett led för att minska rökning i Europa, minska att fler unga börjar röka och därmed rädda liv, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, till Drugnews.

Hon hade hellre sett neutrala paket som i Australien, utan varumärke, eller större varningsbilder och text, nu stannar de vid 65 procent av ytan.

– Förpackningens design och form spelar roll och är en viktig marknadföringsyta för tobaksbolagen för att locka ungdomar, säger hon.

Mentolcigaretter ska fasas ur, men först från år 2020. Tillsatser i cigaretter och rulltobak för en mer lockande ”godissmak” förbjuds, däremot får socker vara kvar.

Försäljning av snus och dess innehåll fortsätter Sverige att bestämma om, men får inte på innehållsförteckning tala om att det är smaksatt. Folkhälsominister Maria Larsson ger tips i en SvD-intervju att då kan förteckningen ”ligga på internet”.

Ramfalk på Non Smoking tycker att snus borde smaka snus, och inte melon, vanilj och rabarber.

Nya trenden elektriska cigaretter – röka ”utan” rök – kan bli en viktig intäktskälla för tobaksbolagen i framtiden. Marknaden ökar och vilka biverkningar de har får framtida studier visa.

För e-cigaretterna ska finnas två möjligheter för i medlemsländerna, enligt nya direktivet. Antingen regleras som läkemedel, om de påstås kunna bidra till att sluta röka. Eller som tobaksvaror och då får nikotinhalten inte var mer än 20 milligram på milliliter. Återfyllningspatroner tillåts. E-cigaretter ska vara barnsäkra, måste ha hälsovarningar och omfattas av samma reklamregler som tobak.

För att försvåra smuggling av oskattade cigaretter och billiga piratkopior framöver ska ett särskilt sigill sättas på lagliga paket.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser